Dagslysstyring og blændingskontrol

Sensorplacering og indregulering

For at et reguleringssystem skal fungere optimalt er det helt afgørende at sensorer placeres korrekt og at systemet både indreguleres og holdes vedlige.

Installation af armaturer med fabriksindstillede sensorer er ikke meget anderledes end installation af konventionelle armaturer. Installatøren behøver blot at måle belysningsniveauet på arbejdspladsen om natten (uden dagslys) og i løbet af dagen under hvert enkelt armatur og justere sensoren, indtil det ønskede niveau er opnået.

Det kan være svært at placere en dagslyssensor, hvis den er den eneste sensor, der styrer flere armaturer i en enkelt zone eller rum. Generelt set, bør sensoren kunne registrere et repræsentativt belysningsniveau på en flade på en arbejdsplads, men den bør ikke kunne registrere niveauer uden for eller det direkte (opadrettede) lys fra indirekte lysende armaturer. Sensoren bør derfor placeres et sted, hvor den ikke vil rammes af lys fra opadrettede lamper, der giver indirekte belysning.

Det bedst egnede sted at placere en sensor i små rum (f.eks. enkeltmandskontorer) er normalt loftet tæt på den primære arbejdsplads.

At kalibrere en brugerstyret sensor betyder, at man kan indstille følsomhed og tidsinterval til de rette funktioner på forskellige steder, hvor enheden er placeret. Avancerede kontrolsystemer kan ofte kalibreres af tilhørende software. Generelt set følger installatører fabrikantens kalibreringsinstruktioner eller kræver, at en lokal repræsentant fra leverandøren står for kalibreringen. Kalibrering og idriftsættelse af regulering kræver som regel specialiseret viden.

Indregulering
Indregulering (også kaldet commissioning) sikrer, at lysreguleringssystemet fungerer så tæt på det tilsigtede design som muligt efter installation og før en bygning eller et rum tages i brug. Erfaringen viser, at der kan være mange problemer i opstartsfasen. En vellykket indregulering eliminerer de fleste af disse problemer, før brugerne tager bygningen i brug.

Under programmering og designfasen skal områder, der kræver særlig opmærksomhed, identificeres. I forbindelse med indreguleringen skal alt udstyr, inkl. dets interaktion med andet udstyr, tjekkes, og det skal bekræftes, at systemet fungerer optimalt. Der skal udarbejdes grundlæggende krav til virkemåde eller pejlemærker, som kan anvendes i forbindelse med procedurer for drift og vedligeholdelse gennem bygningens levetid.

Et vigtigt, men ofte overset, aspekt ved reguleringsinstallationer er uddannelse af det personale, der skal stå for vedligeholdelsen, i hvordan dagslysreguleringssystemet virker og betjenes. Selvom mange fabrikanter tilbyder teknisk support i forbindelse med installeringen af systemet og i en periode derefter, er det nemmere og mere økonomisk, hvis de, der bruger bygningen, selv kan løse problemer med systemet. Uddannelse bør finde sted i indreguleringsperioden. De bygningsansvarlige bør vide, hvordan man betjener og justerer systemet og skal også forstå systemets virkemåde og hvad der skal gøres, hvis noget går galt. I tillæg til uddannelsen skal der også være en detaljeret og vel-indekseret betjenings- og vedligeholdelsesvejledning med oversigter, skemaer og ansvarsområder, inkl. udstyrsspecifikationer, ledningsføringsdiagrammer, fabrikantens garantibestemmelser og kontaktinformationer.

Brugerne bør desuden informeres i et brugervenligt sprog om hensigten med systemet og hvordan det betjenes. Dette bør gentages for hver ny ansat, og ikke blot de første brugere af bygningen, ligesom det kan være nødvendigt med genopfriskningskurser.

 

Relaterede emner: