Dagslysstyring og blændingskontrol

Vedligeholdelse

Som enhver anden teknisk installation, kræver et belysningssystem inkl. regulering vedligeholdelse og service i faste intervaller. 

Vedligeholdelse sikrer, at systemet virker på en energieffektiv måde og til gavn for brugerne, ved at bygningens systemer fungerer i henhold til specifikationerne. Budgetstramninger og underbemanding blandt vedligeholdelsespersonale er en hyppig årsag til, at bygningsystemer fungerer dårligt, hvilket leder til høje, langvarige energiomkostninger og fejl ved udstyret. Der bør udarbejdes et særligt budget for rettidig reparation og forebyggende vedligeholdelse.

De problemer, som bygningens brugere oplever, skal indberettes så hurtigt som muligt, og brugerne skal informeres om de tiltag, der taget for at afhjælpe problemerne. Brugere kan være gode medspillere i forhold til at opnå en bedre energieffektivitet, hvis de bliver gjort opmærksom på energiomkostningerne ved den individuelle adfærd og opmuntres til at deltage i at reducere bygningens samlede energiforbrug.

Behovet for vedligeholdelse afhænger af mange faktorer. Den mest i øjnefaldende er lyskildernes levetid, f.eks. det antal timer en lyskilde forventes at lyse. Ældre sensorer kan også påvirke systemets ydeevne. I nogle tilfælde kan det være nødvendig at re-kalibrere systemet, da sensorernes præcision med tiden forringes.

LED'er er kendt for at være ret stabile, men nogle af de plastiktyper, der benyttes til opale diffuserende afdækninger, kan blive nedbrudt. Når lyskilder udskiftes eller rengøres i forbindelse med den normale vedligeholdelsesprocedure, skal sensorer samtidig kontrolleres og rengøres.

Når der sker store lyskildeudskiftninger eller andre ændringer (f.eks. tilføjelse eller flytning af skillevægge eller store møbler), må der foretages målinger af luminanser og belysningsstyrker, ligesom sensorerne skal rekalibreres, så det sikres, at de fortsat fungerer i henhold til specifikationerne. Den daglige kontrol, styring og funktion af afskærmningsudstyret skal også undersøges for fejl, f.eks. kortslutninger i sensorer.

Når der sker fejl i større komponenter eller en større dele af systemet skal udskiftes, er det en god anledning til at overveje udskiftning til mere avancerede teknologier, som ikke var tilgængelige eller var for dyre, da systemet i sin tid blev konstrueret. Det er også værd at kontakte lokale myndigheder og energiselskaber for at undersøge, om der er incitamenter til erstatte udstyr med mere energieffektiv teknologi. Potentielle energi- og vedligeholdelsesbesparelser samt forbedringer af brugerenes komfort bør vurderes i sammenhæng med de omkostninger, som installation af evt. nyt udstyr vil være forbundet med.

Hvis man foretager opdateringer, skal betjenings- og vedligeholdelsesproceduer, såvel som brugerinformation ændres, så det svarer til det aktuelle system.

(Se Daylight-Responsive Controls IEA Task 21 and LBNL Tips for Daylighting with Windows.)

Relaterede emner: