Dokumentation af dagslysforhold

Introduktion

Dagslysforholdene i en bygning eller et rum kan dokumenteres på flere måder og mere eller mindre præcist.

Blandt de simple former for dokumentation af dagslysmængden i et lokale er angivelse af forholdet mellem vindues- og gulvarealet. En anden simpel måde er at beregne dagslysfaktoren i en eller flere positioner.

I sammenhænge der kræver en mere detaljeret kortlægning af dagslysforholdene og mængden af dagslys kan dynamiske dagslysparametre, som baserer sig på en simulering af dagslysforholdene over et helt år, anvendes.

Til dagslysforholdene knytter sig desuden forhold vedr. luminans, blænding, kontrast og udsyn.

De danske krav til dagslysets kvalitet og mængde fremgår af det danske bygningsreglement, som man frit kan downloade.

Yderligere friviillige retningslinjer findes i den fælleseuropæiske standard DS/EN 17037 Dagslys i bygninger. Her introducerer en klimabaseret dagslysfaktor, som tager hensyn til bygningens geografiske placering. Det er fx ikke uvæsentligt for kravene til dagslys, om bygningen er placeret i København eller Rom.

 

 

Relaterede emner: