Refleksion

Forskellige typer refleksion

Refleksionen fra en overflade kan være mere eller mindre spejlende afhængig af, hvor blank eller ru den er.  

Man skelner mellem forskellige former for refleksion:

  • spejlende refleksion
  • diffus refleksion
  • blandet refleksion

Den spejlende refleksion er karakteriseret ved, at et parallelt strålebundt, der rammer en overflade, reflekteres af denne i et parallelt strålebundt, og således at indfaldsvinklen er lig udfaldsvinklen. Denne form for refleksion kendes fra spejle, blanke metaloverflader mv.

Den diffuse refleksion er karakteriseret ved, at et strålebundt der rammer en overflade, reflekteres af denne på en sådan måde, at lyset spredes i alle retninger. Denne form for refleksion kendes fra helt matte vægge.

Den ideelt diffuse refleksion er kendetegnet ved at lysstyrken af det reflekterede lys følger 2. cosinuslov, dvs.

      I v = I · cos(v).

Den ideelt diffuse reflektion kaldes på engelsk 'Lambertian' og siges at følge 'Lambert's cosine law' efter Johann Heinrich Lambert, som beskrev fænomenet allerede i 1760.

Den blandede refleksion er, som navnet antyder, en blanding af spejlende og diffus refleksion. Denne form for refleksion kendes for eksempel fra porcelæn.

 

gv-50-20-10-sh-reflektion-materiale-spejl-high.jpg gv-50-20-11-sh-reflektion-materiale-mathvidvæg-high.jpg

Ved spejlende  reflektion er
ufaldsvinkel = indfaldsvinkel

L = Lrum · ρ spejl

Ved ideel diffus refleksionspredes
lyset fra fladen efter 

L = Lrum · ρ flade / π

gv-50-20-12-sh-reflektion-materiale-hvidtpapir-high.jpg gv-50-20-13-sh-reflektion-materiale-hvidtporcelæn-high.jpg
Refleksionen fra hvidt papir 
er tilnærmet diffus
Refleksionen fra hvidt porcelæn 
er blandet

 

Relaterede emner: