Refleksion

Måling af reflektans

Det kan ikke altid lade sig gøre at måle reflektansen af en flade. Somme tider kan en tilnærmet måling være tilstrækkelig. 

Reflektansen er et udtryk for forholdet mellem den reflekterede lysstrøm fra en flade og den lysstrøm, der rammer fladen. For at kunne måle reflektansen er man derfor nødt til at kunne måle indfaldende og reflekteret lysstrøm, hvilket de færreste har mulighed for. 

Hvis der er tale om en ideelt diffus flade, vil lysstrømmen imidlertid være direkte proportional med belysningsstyrken. Reflektansen kan derfor i disse tilfælde bestemmes (tilnærmet) som vist på figuren herunder, hvor reflektansen (i %) bestemmes som R = b/a · 100, hvor a er belysningsstyrken målt med luxmeter ind på fladen, og b styrken af det reflekterede lys i ca. 30 cm's afstand.

 

gv-50-60-10-måling-af-reflektans-low.jpg

Måling af reflektans. Figur: DCL.

 

Relaterede emner: