Materialets overflade

Tekstur og glans

lma-20-10-11-astrid-espenhain-våd-asfalt-high.jpg

Den våde asfalt spejler lyset fra
bilernes lygter.
Foto: Astrid Espenhain. zoom

 

 

En overflades egenskaber afhænger bl.a. af dens tekstur og glans. Disse forhold kan beskrives hver for sig og samtidig er der en afhængighed mellem dem. 

Både overfladens tekstur og glans har afgørende betydning for materialets refleksionsegenskaber.

Tekstur
Tekstur handler om overfladekvalitet og defineres i nogle sammenhænge ved graden af ensartethed i overfladen. Teksturen kan beskrives med ord som jævn, ru, grynet etc.

Alle overflader har en tekstur. Papir kan være glittet eller groft, evt. med store ujævnheder, ligesom en vejbane kan være mere eller mindre grov i sin tekstur.

Oplevelsen af en overflades tekstur forandrer sig afhængig af lyset. I én type lys kan en overflade fremstå helt todimensionel, mens en anden type lys kan få fladens tekstur til at træde frem. Lyset er derfor afgørende for, om detaljerne i en overflade er tydelige. Det er imidlertid ikke den samme type lys, der får detaljerne frem i forskellige typer af overflader. 

Hvis et materiale har en mat overflade, vil rettet lys fremhæve små detaljer eller ujævnheder i overfladen. Hvis materialet derimod er blankt, må lyset være diffust, for at små matte detaljer træder frem.

Strejflys fremhæver som regel teksturen, mens frontalt lys ofte fremhæver helheden.

Glans
Der er nøje sammenhæng mellem en overflades glans og dens refleksionsegenskaber. Glansen på maling angives ved et tal mellem 0 og 100, som refererer til hvor meget lak (%), der er i malingen. Jo højere glans, jo mere vil lyset spejles i fladen og jo mere blank vil overfladen virke.

Refleksionsegenskaber
En mat overflade vil reflektere en indkommende lysstråle i alle retninger, mens en blank overflade fortrinsvist vil sende lysstrålen i en bestemt retning. Mange overflader er hverken helt matte eller helt blanke. Det reflekterede lys fra en overflade vil derfor ofte bestå af en kombination af rettet og diffust lys.

En flades refleksionsegenskaber kan desuden ændre sig afhængig af vejr- og temperaturforhold, hvilket kan have afgørende betydning, f.eks. i trafikken.  

 

 

lma-20-10-30-refleksion-fra-forskellige-flader-high.jpg
Forskellige typer refleksion. Figur: Silla Herbst.

 

Analyse af en overflade
For at kunne vurdere hvordan et materiale vil virke i forskellige typer belysning, kan man vurdere materialets overfladekarakter og dets evne til at bryde lyset. Er overfladen glat eller ru? Er der store overfladevariationer eller optræder overfladen ensartet?

Man kan evt. vurdere forskellige parametre på en fast skala. Følgende parametre kan være relevante:

  • Reflekterende - Absorberende
  • Blank - Mat
  • Glat - Ru
  • Hård - Blød
  • Spejlende - Diffus
  • Glansfuld - Glansløs
  • Varierende - Ensartet
  • Mørk - Lys

Derudover kan det være relevant at bemærke, hvad lyset gør ved materialet, og hvad materialet gør ved lyset.

Endelig kan man beskrive hvordan materialestrukturen opleves, og hvordan man oplever lyset på og evt. i materialet. Fremtræder materialefladen i 3D eller 2D, og hvordan opleves skyggeforholdene?

 

lma-20-10-50-reflekterende-materialer-high.jpg

Eksempler på refleksion fra forskellige flader.

 

 

Relaterede emner: