Feltmåling af indendørs belysning

Måling af reflektans indendørs

Reflektanser af rummets overflader har stor betydning for dimensionering af belysningsanlæg.

Rum med mange mørke overflader kræver mere elektrisk belysning end rum med lyse overflader, da lyse overflader har en større reflektans. Ofte bestemmes reflektanser ved tabelopslag.

Præcise reflektansmålinger kræver specialiseret udstyr, men der findes en tilnærmet metode, som kan bruges på stedet og måles med et luxmeter. Metoden forudsætter, at overfladen er mat, diffus og tilstrækkelig stor.

Først måles belysningsstyrken på overfladen, hvor reflektansen skal bestemmes. Luxmeteret holdes således, at sensorens måleflade er parallel med væggen og vender mod lyset, idet man passer på ikke selv at skygge for målingen. Målingen viser f.eks 200 lux. Herefter måles belysningstyrken i 30 cm afstand, hvor fotocellen rettes mod væggen. Denne måling viser f.eks. 50 lux. Forholdet mellem de to værdier er en tilnærmet værdi for væggens reflektans:

50/200 lux= 0,25 eller 25 %.

 

bmv-40-40-10-måling-af-reflektans-low.jpg

Måling af reflektans. Figur: DCL.  

 

Der findes desuden specielle farvekort med en række forskellige farver som kan sammenlignes med aktuelle overflader, hvorved reflektansen også kan anslås.

Anbefalede reflektanser
Anbefalede reflektanser for overflader til indendørs arbejdspladser fremgår af tabellen herunder.

 

Lofter   0,7 - 0,9 
Vægge           0,5 - 0,8 
Gulve   0,2 - 0,4


Særligt vægge mellem vinduer bør have en høj reflektans for at reducere luminansspring mellem vinduesflade og den omgindende vægflade.

Tabellen herunder indeholder eksempler på omtrentlige reflektanser af forskellige farvede flader.

 

Sort      0,05 - 0,1
Mørk grøn 0,1
Mellemgrå 0,2
Zinnoberrød 0,2
Lys blå 0,4
Lys gul 0,6
Hvid 0,7
Ideelt spejl 1,0

 

 

Relaterede emner: