Feltmåling og vurdering af udendørs belysning

Blænding, reflekser og skyggedannelse udendørs

Blænding og luminansfordeling hænger tæt sammen, og blænding kan være et stort problem udendørs.

Blænding opstår når en lyskilde eller en lysende flade har en større luminans end øjet er adapteret til. Blænding er afhængig af luminansen af den lysende overflade, størrelsen af fladen og dens placering i synsfeltet. Samtidig spiller omgivelsernes luminans og/eller baggrundsluminansen ind på blændingen.

Generelt gælder, at jo større forskel i luminans mellem en lysende flade og omgivelserne, jo større blænding. Derfor er blændingen fra en relativt lille, kraftig lygte, som ses mod en helt sort nattehimmel, betydelig.

Der findes ikke instrumenter til måling af blænding udendørs. Men det kan lade sig gøre at tage stilling til, om lyset er planlagt, så gener minimeres:

  • Undersøg om lyset er afskærmet, så blænding kun opstår under ukritiske synsvinkler, f.eks. når man står helt inde under et armatur, eller så tæt på, at armaturet befinder sig i periferien af synsfeltet, når man ser vandret fremad.
  • Undersøg om armaturet er udført, så der så vidt muligt er graduerede luminansovergange i de belyste flader.
  • Undersøg om skyggetegningen på underlaget (vejen, pladsen eller lignende) er passende. 100 % diffust lys giver meget svage skygger. Meget direkte lys fra punktformige lyskilder giver meget hårde skygger. Begge dele kan være generende for formtegningen af genstande.
  • Undersøg orienteringen og placeringen af armaturerne, og se om de er opstillet så færrest blændingsproblemer opstår.

Vær også opmærksom på, at det kan være farligt for øjet at se direkte ind i meget kraftigt lysende, tilnærmelsesvis punktformige lyskilder. Dette gælder særligt for lyskilder med overvægt af blå farver i spektralfordelingen, og skyldes, at øjet kun i ringe grad opfatter blå farver, og derfor ikke adapterer tilstrækkeligt til at holde lyset ude fra nethinden.

 

Relaterede emner: