Feltmåling og vurdering af udendørs belysning

Vurdering af udendørs belysning

Vurdering af lysets fordeling og udformning sker primært ud fra et trafikmæssigt aspekt.

Kravene til kunstlysets mængde og fordeling afhænger helt af vejens eller områdets natur. Vurderingen må derfor baseres på kendskab til de relaterede afsnit i vejbelysningsreglerne.

En sammenfattende vurdering af udendørs belysning bør indeholde:

  • Belysningsstyrke (målbart) og overgange mellem zoner med forskellige niveauer. Resultater af belysnings­styrkemålinger kan sammenlignes direkte med beregningsresultater. Er belysningsstyrken passende i forhold til omgivelserne? Er belysningen jævn på de ønskede flader - se på regelmæssigheden.
  • Blændingsforhold, reflekser og lysretninger (visuel vurdering) under forskellige dagslysforhold. Blændingsvurderingen kan støttes af luminansmålinger.
  • Vertikalt lys og skyggedannelse (visuel vurdering). Hvor mennesker færdes er der behov for en god oplysning af ansigter. Uoplyste ansigter skaber utryghed.
  • Evt. lysets farvetemperatur (målbart) - er farvetemperaturen passende i forhold til omgivelserne? Man vælger ofte lidt varmere lys i tæt, ældre bebyggelse, mens koldt lys kan finde anvendelse langs større veje, gennem tunneller og andre steder, hvor lyset skal være tryghedsskabende og efterligne dagslysets farve.
  • Evt. farvegengivelse (målbart) - er farvegengivelsen passende i forhold til synsopgaven? Langs større veje kan en lav farvegengivelse som Ra 70 være acceptabel, men i områder, hvor mennesker færdes, vil man ofte foretrække en høje farvegengivelse fra Ra80 og opad.
  • Vurdering af spildlys, dvs. lys mod himlen, også kaldes lysforurening. Går meget lys tabt ved at armaturerne sender lyset opad mod himmelrummet?
  • Vurdering af lysgener på nærliggende bygninger. Er der spildlys fra armaturer, som kan genere beboere eller andre i bygninger nær belysningsanlægget?

 

 

Relaterede emner: