Dagslysstyring og blændingskontrol

Brugertilfredshed

Selvom mange studier af dagslysregulering har fokuseret på energibesparelser, bør en vigtig faktor i forhold til at vælge lysregulering være forbedringen af den visuelle komfort og brugernes tilfredshed med systemet.

Det bør det altid overvejes, om brugerne skal have mulighed for at påvirke lysforholdene. Forskningsresultater viser, at den fysiske og den oplevede virkning af en dagslysregulering kan være meget forskellig. Hvis en bruger oplever den situation, som systemet har skabt, som ubehagelig på en eller anden måde (hvis f.eks. tænd-sluk-funktionen er for abrupt eller motorerne, der styrer afskærmningen larmer), vil brugeren ofte afvise eller ødelægge systemet (f.eks. ved at sætte tape over en sensor eller trække stikket ud).

Forskningsresultater viser desuden, at tilfredsheden med lysregulering stiger, når brugerne kan ændre indstillingerne vha. en fjernbetjening eller lokalt placerede knapper ved deres arbejdsplads. Brugerne forventer således, at kunne kontrollere det omgivende miljø. Brugerstyrede systemer gør brugerne i stand til at indstille forholdene på arbejdspladsen, så de passer til præstationer, aktivitet og placering. Mens et vægmonteret reguleringsdisplay kommunikerer med afskærmning og belysningssystem via kabel, fungerer en håndholdt fjernbetjening vha. infrarøde signaler.

Der bør være en passende kombination af automatisk og individuel kontrol, så man udnytter fordelene ved begge systemer.

 

Relaterede emner: