Designværktøjer

Introduktion

Begrebet designværktøjer dækker i denne sammenhæng simple grafiske værktøjer, skalamodeller, beregningsværktøjer mv., der gør det muligt at vurdere dagslysmængder og dagslysforhold så nøjagtigt som muligt inden opførelsen af en bygning. 

Beregningsprogrammer til pc gør det muligt at simulere og analysere dagslys og/eller kunstlys i enkle eller komplekse rumgeometrier, mens skalamodeller normalt anvendes til demonstration og i forbindelse med undersøgelser i løbet af designprocessen. I nogle projekter kan det være en god idé at opbygge fuldskala testrum eller mock-ups.

Der er formentlig bred enighed om, hvor vigtige beslutninger vedr. arkitektonisk design og detaljering af bygningssystemer og komponenter er for en bygnings energiforbrug og for dens brugeres trivsel og velbefindende. Alligevel fokuserer mange arkitekter og designere deres opmærksomhed på formelle og æstetiske aspekter, og energibesparelser kommer kun i fokus, hvis bygningsregulativer eller bygherre stiller specifikke krav om det.

I de fleste tilfælde er opmærksomhed på energiforhold ikke en integreret del af designprocessen, men snarere en tilføjelse, der ikke er i stand til at frembringe de fordele, der kunne opnås med dagens tilgængelige teknologi.

Over hele verden arbejder forskningsinstitutter inden for bygning og energi på at levere brugervenlige, effektive og forståelige designværktøjer, der gør det muligt for arkitekter og ingeniører i løbet af hele designprocessen, at få et hurtig feedback om den indflydelse designbeslutninger har på energieffektiviteten og brugerkomforten. Dette er også tilfældet inden for dagslysdesign.

 

Relaterede emner: