Dokumentation af dagslysforhold

Dagslysfaktoren

En dagslysfaktor (DF) angiver forholdet mellem den mængde dagslys, der rammer en vandret indendørs flade og den mængde dagslys, der samtidig vil ramme en vandret udendørs flade, der er belyst af en fuld himmelhalvkugle.

Dagslysfaktoren angives normalt i % og er altså et mål for, hvor meget dagslys man kan forvente at have på en given plads i en bygning i forhold til den tilgængelige mængde dagslys udenfor bygningen.

Dagslysfaktorer kan bestemmes ud fra målinger af sammenhørende værdier for belysningsstyrken fra dagslyset alene på en uhindret vandret udendørs flade og belysningsstyrken fra dagslyset alene i det punkt, hvor man ønsker at bestemme dagslysfaktoren. Alle målinger skal udføres under stabile vejrforhold med en jævnt overskyet himmel. Til dette formål kan f.eks. anvendes et antal små lyssensorer forbundet med et udlæsningsinstrument eller en datalogger. Da dagslysfaktoren er uafhængig af absolutte belysningsniveauer og alene afhænger af rummets geometri og dets komponenter og mulige obstruktioner, f.eks. træer med og uden løv, er det en bekvem måde at måle dagslysets ydeevne på.

Det er et mål at optimere dagslysdistributionen til alle relevante indendørs arealer for at opnå passende dagslysniveauer. De beskrevne skalamodeller kan også bruges til at undersøge sollysindfald og effektiviteten af afskærmningsudstyret vha. en heliodon solsimulator. En heliodon er et enkelt bord, der kan roteres og tiltes, så man derved kan simulere effekten af forskellige breddegrader og årstider eller ændringer i solens position hen over døgnet og dets efterfølgende påvirkning af bygningens ydeevne.

 

Relaterede emner: