Dokumentation af dagslysforhold

Forhold vedr. kontrast og mætning

Dagslys kan give anledning til blænding som følge af for store kontraster eller mætningseffekter i omgivelserne.

Ved perception af ubehagsblænding er der tilsyneladende to mekanismer i spil. Den ene er kontrasteffekten, som opstår, når en lyskilde, muligvis kun med en moderat belysningsstyrke, ses i et miljø med meget lavere belysningsstyrker og derfor skaber blænding pga. kontrast. Den anden er mætningseffekten, som opstår, når en del af eller hele nethinden, påvirkes af lys i en grad, så der udløses et maksimalt niveau af neural respons fra nethindens synsceller.

Et snedækket landskab, der oplyses af fuldt sollys, er komplet blottet for kontraster. På trods af den manglende kontrast, oplever de fleste mennesker akut ubehag pga. mætningen som forårsager en voldsom visuel respons.

Forskellige blændingsformler behandler denne kombination mellem de to blændingsmekanismer på forskellig måde. Dette giver desværre anledning til forskelle i vurderingen af blænding i situationer der er fuldstændig ens. At afhjælpe dette problem kræver yderligere undersøgelser.

(Iwata, T., Mochizuki, E., Itoh, D.  Evaluation of Contrast Glare and Saturation Glare by Using Average Luminance of the Visual Field. Proceedings of BalkanLight 2008, Ljubljana, pp. 147-154.)

Relaterede emner: