Introduktion

Introduktion

DL-00-00-10-astrid-espenhain-dagslysindfald-high.jpg

Dagslysindfald fra ovenlys.
Foto: AE.

 

zoom

Dagslyset er det naturlige lys, som vores øjne er tilpasset gennem mange tusind år. Dagslyset gør os i stand til at se og bidrager samtidig til den rumlige oplevelse af omgivelserne, hvad enten vi er ude eller inde. Dagslyset er det kraftigste og mest varierede lys vi har, og er det lys vi allerhelst vil have i vores bygninger.

Dagslys har en signifikant positiv indvirkning på menneskets velbefindende og bidrager med en stemning af glæde og lethed. Dagslysets variation og tilstedeværelsen af sollys har derfor høj prioritet i de fleste typer bygninger. Det samme gælder udsyn til omverdenen.

Dagslysets primære funktion i bygninger er at bidrage med tilstrækkeligt lys til at se ved. Ofte har vi et ønske om at have både diffust dagslys og sollys. Både dagslyset og det direkte sollys er fantastisk. Når bygningens dagslysindfald er optimalt, er der også taget højde for forhold vedr. varme og blænding.

Tilrettelæggelsen af dagslyset og fordelingen af lysåbninger har vidtrækkende konsekvenser for en bygnings udseende og form, og for oplevelsen af bygningens rum.

Når dagslysmængden er tilstrækkelig, kan kunstlyset reguleres efter mængden af dagslys og dermed give væsentlige energibesparelser. Der findes en række strategier for styring af kunstlyset efter dagslysmængden. Valg af styringsstrategi bør altid sigte mod en forbedring af den visuelle komfort. Her spiller blændingskontrol en central rolle.

Beslutninger vedrørende en bygnings arkitektur og valg af bygningskomponenter er afgørende for brugernes trivsel og bygningens energiforbrug og indeklima. Derfor har den fulde arkitektoniske løsning fokus på både bygningens æstetiske udformning og dens energiforbrug.

De danske krav til dagslysets kvalitet og mængde fremgår af det danske bygningsreglement, som man frit kan downloade.

Yderligere friviillige retningslinjer findes i den fælleseuropæiske standard DS/EN 17037 Dagslys i bygninger. Her introducerer en klimabaseret dagslysfaktor, som tager hensyn til bygningens geografiske placering. Det er fx ikke uvæsentligt for kravene til dagslys, om bygningen er placeret i København eller Rom.

Dagslysforholdene i en bygning kan dokumenteres på flere måder og mere eller mindre detaljeret. En simpel dokumentation kan være baseret på forholdet mellem vindues- og gulvareal eller dagslysfaktorer, mens en detaljeret kortlægning af dagslysforholdene ofte baserer sig på computersimuleringer. I nogle projekter kan det være en god idé at opbygge et fuldskala testrum eller en mock-up.

 

Relaterede emner: