Belysningsstyrke

Introduktion

gv-110-00-10-sh-belysningsstyrke-high.jpg

Belysningsstyrken er et mål for, hvor
meget lys der rammer en flade,
dvs. lysstrøm pr. arealenhed.
Figur: Silla Herbst.

 

 

zoom

Belysningsstyrke er et mål for, hvor meget lys, der rammer en flade. Hvis vi skal se små detaljer og små kontraster, kræver vi mere lys, dvs. højere belysningsstyrke, end hvis der er tale om grove detaljer og store kontraster, som ikke behøver lige så meget lys.

Når en flade rammes af lysstrøm, bliver den belyst. Den indfaldende lysstrøm pr. arealenhed kaldes belysningsstyrken og måles i lux. Belysningsstyrken er således et udtryk for, hvor meget lys der rammer en del af en overflade.

Når et nyt belysningsanlæg skal dimensioneres, sker det bl.a. ud fra krav til belysningsstyrker. Krav til belysningsstyrker varierer alt efter hvilke typer arbejdsopgaver belysningen skal understøtte. For eksempel er kravet til almindeligt kontorarbejde 500 lux med mindre der er tale om lejlighedsvist kontorarbejde, hvor kravet er 200 lux.   

Selv om et belysningsanlæg dimensioneres ud fra krav til bl.a. belysningsstyrker, er det vigtigt at huske på, at det ikke er det lys, der falder ind mod fladen, vi ser, men derimod det lys, der reflekteres fra fladen mod vores øjne, kaldet fladens luminans. Belysningsstyrke er bare lettere at måle.

Derfor har andre forhold som luminans, reflektans og kontrast stor indflydelse på, om belysningsstyrken er tilstrækkelig.

Det engelske ord for belysningsstyrke er: Illuminance.

 

Relaterede emner: