Kontrast

Luminanskontrast

Synssansen opfatter ikke luminanser på samme måde under alle forhold. Hvis der findes meget store luminansforskelle i synsfeltet, vil kontrasten blive forstærket.

Med ordet kontrast forstås ofte luminanskontrasten, som er defineret ved

C = (L2 - L1) / L1

hvor L1 er baggrundsluminansen og L2 er luminansen af detaljen eller synsobjektet.

Luminanskontrasten er således en målbar størrelse. For eksempel ligger kontrasten mellem hvidt papir og sort tryk mellem 15:1 og 20:1.

 

gv-70-20-10-sh-luminanskontrast-grå-high.jpg

Vores opfattelse af en farve eller en gråtone afhænger af hvad der omgiver den.

 

I praksis er baggrundsluminansen sjældent fuldstændig ensartet inden for det samlede synsfelt. Findes der i synsfeltet en enkelt luminans, der er større end den øvrige baggrunds, får man samme effekt, som hvis en samlet ensartet baggrundsluminans var blevet større. Man kan tale om den ækvivalente baggrundsluminans, som vil være proportional med den afvigende lysgivers luminans. Hvis der findes flere afvigende luminanser i synsfeltet, vil dette have en additiv virkning. Synssansen opfatter imidlertid ikke luminanser på samme måde under alle forhold. Hvis luminansforskellene i synsfeltet er meget store, vil den oplevede luminans og kontrast blive forstærket. En hvid overflade mod en mørk baggrund ser hvidere ud end ellers. Det samme gælder en mørk flade på lys baggrund, som således fremstår endnu mørkere. Årsagen er at synssansen ikke er i stand til på samme tid at adaptere til meget forskellige luminansniveauer. Når det drejer sig om en mørk genstand på en lys baggrund adapterer øjet efter baggrunden og er ikke i stand til at opfatte små kontrastforskelle i genstanden. Genstanden bør derfor ses på en mørkere baggrund. (En bok om belysning, Lars Starby, 2006)

Udover luminanskontrast findes bl.a. forskellige typer farvekontraster, herunder komplementærkontrast og simultankontrast.

gv-70-20-20-sh-luminanskontrast-farve-high.jpg

Komplementære farvepar adskilt af grå.

 

Relaterede emner: