Luminans

Introduktion

gv-120-00-10-sh-luminans-high.jpg

Luminans er et udtryk for hvor lys
en flade er. Figur Silla Herbst.

 

zoom

Luminans er et udtryk for, hvor lys en flade er. Selv om vi ofte har fokus på belysningsstyrker, er det luminanserne i vores omgivelser, øjnene registrerer.

Øjet indstiller sig efter det aktuelle luminansniveau. Derfor er det vigtigt at der er en passende luminansfordeling uden alt for store spring, både når vi arbejder og i alle mulige andre sammenhænge.

En flades udseende bestemmes ikke alene af belysningsstyrken på fladen, men også af hvor meget og hvordan lyset reflekteres fra fladen. Luminansen er derfor et mål for, hvor meget lys, der udsendes eller reflekteres fra en flade.

Hvis man belyser et mørkt bord, hvor der ligger et stykke hvidt papir, vil papirets luminans være højere end bordets, fordi det hvide papir reflekterer mere lys i retning mod vores øje end det mørke bord. Hvis man sænker belysningsstyrken, vil papirets luminans også blive mindre.

gv-120-00-20-ae-tunnel-luminanskontrast-high.jpg

Når vi passerer en tunnel, kan
vi somme tider opleve stort
luminansspring mellem den mørke
tunnel og de lyse omgivelser,
vi kommer ud i.
Foto: Astrid Espenhain

zoom

Overgange mellem lys og mørke
For at kunne arbejde og færdes sikkert er det vigtigt at overgange mellem lyse og mørke områder, også kaldet luminansovergange, opfylder visse betingelser. Hvis forskellene mellem lys og mørke flader er store, kan det være generende. Endnu vigtigere er det at overgangen fra større mørke flader og større lyse flader (eller omvendt) forløber jævnt og ikke brat.

Øjet indstiller sig
Når vores øjne ser på en bestemt detalje, f.eks. teksten i en bog, vænner de sig til det lys, der er umiddelbart omkring teksten. Man siger at øjet adapterer. Hvis man ser fra bogen op på en mørkere væg, vænnes øjnene til et nyt niveau. Er der for stor forskel på lysniveauet, dvs. på de to fladers luminans, sker der en synsnedsættelse, som først forsvinder, når øjnene har tilpasset sig det nye luminansniveau.

Øjet tiltrækkes af lyse områder. Derfor gælder det om at det man skal se, f.eks. arbejdsemner, fremtræder lysere end omgivelserne. Lyset skal helst være aftagende, efterhånden som øjet bevæger sig væk fra arbejdsstedet.

Middelluminans
Luminanserne i synsfeltet som helhed varierer. Den gennemsnitlige luminans i synsfeltet kaldes middelluminansen. Luminansen af den eller de flader, som udgør selve arbejdsemnet benævnes objektluminansen.

Det engelske ord for luminans er: Luminance.

 

(Dele af dette afsnit er baseret på Godt lys på arbejdspladsen, Arbejdsmiljøfondet, 1982)

 

Relaterede emner: