Gode synsbetingelser

Introduktion

Lyset er altafgørende for at skabe gode synsbetingelser. I den forbindelse er kendskab til lysets påvirkning af øjet og dets funktioner nødvendigt.     

Gode synsbetingelser er afgørende for at kunne løse en opgave tilfredsstillende. Hvad man kan betegne som gode synsbetingelser, afhænger af opgavens karakter, herunder detaljeringsgrad.

Mange typer arbejdsopgaver kræver konstant brug af øjnene. Som eksempel på arbejdspladser med krævende synsopgaver kan nævnes guldsmede, tandtekniker, kirurgiske afdelinger. Dertil kommer synsopgaver, som f.eks. udføres i hjemmet.

Luminansfordelingen på en arbejdsplads har indflydelse på synsforholdene. I dag indeholder mange typer arbejdsmiljøer forskellige typer lysgivere udover dem, der anvendes til egentlig belysning, herunder computerskærme o.lign., som har betydning for synsforholdene.

 

ip-20-00-10-højager-lys-på-arbejdsområdet.jpg

Belysningen på arbejdspladsen skal være tilpasset det arbejde, der skal udføres. Her ses gammeldags tegnearbejde, som er ret krævende.

Foto: Højager Belysning. Billedet må udelukkende benyttes i undervisningssammenhæng og kun med angivelse af kilde.

 

Relaterede emner: