Armaturets lysfordeling

Introduktion

kl-110-00-10-lp-pulsar-high.jpg

zoomLysfordeling for Louis Poulsens
loftarmatur Pulsar 135, som er
vist på billedet .
Foto og figur: Louis Poulsen. 

Et armaturs lysfordeling beskriver, hvordan lyset fra armaturet udsendes. Lysfordelingen har betydning for, hvordan lyset virker i et rum og hvor effektivt armaturet er.  

Et armaturs lysfordeling fremstilles ofte grafisk i en lysfordelingskurve, som viser lysstyrken fra armaturet i forskellige retninger. Ud fra lysfordelingskurven kan man beregne sig til, hvor meget lys, der forlader armaturet i en bestemt retning. Udover lysfordelingskurven anvendes en række begreber, som bidrager til at beskrive og forklare armaturets lysfordeling. Man taler f.eks. om smalstrålende og bredstrålende armaturer, hvilket henviser til, hvor smal eller bred armaturets lysfordeling er.

Lysfordelingskurver danner grundlag for lysteknisk dokumentation og beregning og vises derfor ofte i datablade for armatur og i belysningskataloger.

Herunder er vist en typisk lysfordeling for et rotationssymmetrisk armatur, dvs. et armatur, hvis lysudsendelse er ens både på langs og på tværs af armaturet.

 

 

 

 

 

 

Relaterede emner: