Armaturets lysfordeling

ISO-diagrammer

For nogle typer armaturer giver den polære lysfordelingskurve ikke en optimal afbildning af armaturets lysfordeling.

Den polære afbildning af et armaturs lysfordeling passer til mange armaturer. Til andre giver det mening at anvende en anden type afbildning, herunder afbildning i såkaldte ISO-diagrammer.

ISO-diagrammer, ISO-luxdiammer eller ISO-luxkurver
Et ISO-diagram er en grafisk fremstilling af fordelingen af en bestemt parameter, f.eks. belysningsstyrken i et plan. I fremstillingen angives kurver for de steder, hvor parameteren har bestemte værdier.

Hvis belysningsstyrker fra et armatur afbildes i et ISO-diagram, kaldes diagrammet for et ISO-luxdiagram.

ISO-luxdiagrammet gælder kun for den aktuelle afstand og hældning af armaturet i forhold til diagrammets plan. Hvis der er tale om armaturer, som kan benyttes med flere hældninger, f.eks. vejbelysningsarmaturer og arbejdslamper, hører der et ISO-diagram til hver hældning.

 

kl-110-60-20-cdh-iso-lux-diagram-ninety fordeling-high.jpg

ISO-luxdiagram.

 

 

Relaterede emner: