Armaturets lysfordeling

Polær afbildning

Den mest almindelige fremstilling af et armaturs lysfordeling er en lysfordelingskurve i polær afbildning. Denne type lysfordelingskurve viser lysstyrkerne i et eller flere plan gennem armaturet. Kurverne viser lysstyrken fra armaturet som funktion af udstrålingsvinklen.

En lysfordelingskurve kaldes også en polarkurve eller et polardiagram.

Lysfordelingen i en polær afbildning er tilpasset armaturets symmetriegenskaber. Når lysfordelingen er rotationssymmetrisk, er en enkelt kurve tilstrækkelig til at fastlægge lysfordelingen. Hvis ikke lysfordelingen er rotationssymmetrisk, kræves i realiteten mange lysfordelingskurver, men i praksis benyttes kun et udvalg, som er tilstrækkeligt til at vise lysfordelingens karakter.

For armaturer til lysstofrør benyttes kurver for armaturernes to hovedplaner, på langs og på tværs af armaturet. For vejbelysningsarmaturer benyttes sædvanligvis kurver for flere planer, inklusive det plan, som indeholder retningen for maksimal lysstyrke (hovedlysretningen). Kurverne indtegnes enten i samme diagram eller i hvert sit diagram.

Polære lysfordelingskurver er i de fleste henseender gode til at give et indtryk af lysfordelingen. Hvad angår armaturets samlede lysstrøm og dennes fordeling på forskellige vinkelområder er der dog nogle forhold, man må være opmærksom på for at kunne bedømme kurverne korrekt.

Man er f.eks. tilbøjelig til at bedømme den lysstrøm, som kurven svarer til, ud fra det areal, der omsluttes af kurven. Dette er imidlertid ikke rimeligt, hvilket fremgår af en kurve optegnet i dobbelt målestok og som derfor omslutter et firedoblet areal.

Man er desuden tilbøjelig til at tillægge lysstyrker for forskellige retninger samme vægt, hvilket heller ikke er rimeligt, da lysstyrkerne i forskellige retninger ikke bidrager med lige stor vægt til belysning af en flade, f.eks. et bord.

 

kl-110-50-10-polær-lysfordeling-high.jpg

A: Polær lysfordelingskurve. B: Samme kurve som A, men optegnet i dobbelt skala. Kurven omslutter et firedoblet areal og giver derfor indtryk af en forøget lysstrøm. C: Forskellige rotationssymmetriske fordelinger, som svarer til samme lysstrøm. De omsluttede arealer er vidt forskellige.

 

Eksempel på aflæsning af polær afbildning
Lysfordelingskurven herunder stammer fra et lysstofrørsarmatur. Kurven viser lysstyrken i candela pr. 1.000 lm (= cd/klm), dvs. den lysstyrke lyskilden eller armaturet vil have, hvis lyskilden har en lysstrøm på 1.000 lumen. Den stiplede kurve viser lysfordelingen på tværs af armaturet, mens den optrukne kurve viser lysfordelingen på langs. Kurverne forudsætter, at armaturet betragtes på så lang afstand, at det ser ud som et punkt, hvilket er grunden til, at kurven på langs af armaturet er rund og ikke aflang som et lysstofrør.

 

kl-110-50-20-lysfordelingskurve-lysstofrørs-armatur-high.jpg

 

Diagrammet herover er inddelt i enheder á 50 cd/1.000 lm og lysstyrken i 0º, dvs. i armaturets referenceretning lige under armaturet, kan aflæses til ca. 290 cd/1.000 lm. Hvis lyskilden i armaturet er et almindeligt 28 W lysstofrør, som typisk har en lysstrøm på 2.900 lm, vil lysstyrken i 0º være.

I0 = 290 cd /1.000 lm · 2.900 lm = 290 cd · 2,9 = 841 cd

I en udstrålingsvinkel på 30º fås tilsvarende

I30 = 395 cd /1.000 lm · 2.900 lm = 395 cd · 2,9 = 1.146 cd 

 

Relaterede emner: