Armaturtyper

LED-armaturer

I dag ligner mange armaturer med lysdioder de armaturer, vi hidtil har anvendt til traditionelle lyskilder. 

Anvendelse af LED til belysning giver nye muligheder og stiller andre krav til udformningen af armaturer. I fremtiden vil vi derfor se flere og flere armaturer i helt nye udgaver, der ikke minder om den traditionelle måde at belyse på.

Nogle af de armaturer med LED, der har en traditionel udformning, er arbejdslamper og downlights. Der er imidlertid allerede mange eksempler på helt nye udformninger, som armaturerne herunder.

 

kl-130-20-20-i-no-water-lily-high.jpg

Armaturet Water lily er et godt eksempel på et armatur udviklet til netop LED. Foto: I-no.

 

kl-130-20-30-philips-lumiblade-o´leaf-modular-lighting-instruments-high.jpg

zoomArmaturet O-Leaf er udviklet til
OLED. Foto: Philips. 

zoom

OLED
Også OLED giver nye muligheder for design af armaturer med store lysende flader. Eksempler på armaturer er vist herunder.

Lysfordeling
Da lyset fra lysdioder er fremadrettet, har armaturer med LED ofte en fremadrettet lysfordeling. Lyset fra armaturer med LED er typisk relativt rettet og man bør derfor være opmærksom på at undgå blændingsgener. Armaturer med LED fås dog også i udgaver med opal- eller prismeafskærmning, som giver en diffus lysfordeling.     

Lyskilder
Lyskilderne i LED-armaturer er naturligvis LED, som ofte vil være indbygget i selve armaturet og derfor ikke kan udskiftes. Antallet af lyskilder varierer og afhænger af armaturets funktion og dimensioner samt LED-typen. I arbejdslamper kan der f.eks. være tre stk. lysdioder, mens et LED-armatur beregnet til almenbelysning kan være bestykket med et større antal lysdioder.

Lysdioderne i et LED-armatur er ikke nødvendigvis ens. I nogle armaturer anvendes f.eks. en kombination af lysdioder med forskellig farvetemperatur.    

Lysdioder kræver forkobling med en driver, som enten findes i selve armaturet eller i en separat enhed, som leveres med armaturet.

Armaturhus
Armaturhuset skal fungere som indpakning og beskyttelse af lyskilder, driver mv.

Ved fremstilling af armaturhuse til LED-armaturer anvendes pt. materialer som aluminium og kunststof (polycarbonat, polyethylen, polyester etc.). En væsentlig detalje ved udformningen af et LED-armaturhus er imidlertid, at materialer og udformninger er velegnede til at lede varmen fra LED-lyskilderne væk fra armaturet.

Reflektorer og linser
I armaturer med LED vil reflektorer og linser ofte være indbygget i selve LED-lyskilden.  

Afskærmning
Som tidligere nævnt har nogle LED-armaturer en opal afskærmning.

Mange LED-armaturer har ikke nogen egentlig blændingsafskærmning, hvilket kan skyldes LED-komponenternes indbyggede optik (linser m.v.). Der findes dog flere eksempler på LED-armaturer, som ikke er tilstrækkeligt afskærmede og derfor medfører væsentlige blændingsgener. 

Effektivitet
Da lyset fra lysdioder er fremadrettet, har mange LED-armaturer en relativ høj virkningsgrad, som i nogle tilfælde er over 90 %. Hvis armaturet har en opal afskærmning, vil virkningsgraden dog typisk være 50-60 %.

Anvendelser
Belysning med LED er idag det mest almindelige i nye anlæg til professionel brug. Blandt de mest almindelige armaturtyper med LED er arbejdslamper, downlights, pendler samt parkarmaturer, pullerter og nedgravningsarmaturer.

 

kl-130-20-30-sten_traberg-boruprytterstatuen-high.jpg kl-130-20-40-gunver-hansen-lysløjpe-mølleparken ålborg-high.jpg

LED-belysning på Rytterstatuen i København (tv) og på løbeløjpe i Ålborg (th). Fotos: Steen Traberg-Borup (tv) og Gunver Hansen (th).  

 

Derudover anvedes LED til forskellige typer særbelysning, herunder belysning i kølemontrer samt skiltebelysning og dekorative belysningsløsninger. Endelig anvendes lysdioder i forskellige typer trafiklys.

 

kl-130-20-60-katrin-barrie-larsen-torontoblink-high.jpg   

Torontoblink med LED. Foto: Katrin Barrie Larsen. 

 

Levetid for LED-armaturer
Der findes to internationale standarder, IEC 62717 og IEC 62722-2-1, der beskriver hvordan levetid for LED-armaturer skal deklareres. Fagerhult har udgivet en vejledning (juni 2016), som forklarer hvordan man udregner og deklarer levetiden for LED-armaturer.

Relaterede emner: