Armaturtyper

Vejbelysningsarmaturer

kl-130-110-50-philips-iridium-high.jpg

zoomVejbelysningsarmaturet Iridium.
Foto. Philips.

Vejbelysnings armaturer er armaturer beregnet til belysning af trafikveje og boligveje.

Vejbelysning tjener i vidt omfang til at opretholde fremkommelighed, trafiksikkerhed og tryghed i forbindelse med mørkekørsel i byer og bynære områder.

Der findes to typer vejbelysningsarmaturer:

  • egentlige vejbelysningsarmaturer, som bruges i kryds og på store veje med megen og hurtigt trafik
  • armaturer til bymæssig belysning, som anvendes på boligveje, byveje o.lign.

Vejbelysningsarmaturer er funktionelle, skal være robuste og kunne tåle mange slags vejr. 

Lysfordeling
Vejbelysningsarmaturer til brug på store veje har som regel en meget præcist afgrænset lysfordeling med en mere eller mindre smalstrålende lysudsendelse. I nogle vejbelysningsarmaturer kan spejlreflektor og/eller fatning justeres i forhold til hinanden, så det samme armatur kan give forskellige lysfordelinger. Denne fleksible optik, kaldet POT-optik, giver mulighed for at tilpasse samme armatur til forskellige vejforhold og derved reducere mængden af spildlys fra belysningsanlægget.

Armaturer til bymæssig belysning har typisk en blødere lysfordeling, der som regel er rotationssymmetrisk eller asymmetrisk. Da opfattelsen af vejrummet afhænger af, at lyset på bygninger, afgrænsninger mv. er passende og begrænset udsendes lyset fra disse armaturer derfor ofte i både lodrette og skrå retninger til belysning af fodgængere, cyklister og eventuelle husfacader. 

Lyskilder og forkoblingsudstyr
Til vejbelysning anvendes lyskilder og forkoblinger, der kan starte ved lave udendørs temperaturer.

Til belysning af motorveje og andre større veje anvendes ofte højtryksnatriumlamper med højt lysudbytte. Da højtryksnatriumslamper som regel står og blinker, når de er ved at være udbrændte, leveres mange armaturer med en cut-off komponent, som afbryder lyskilden, hvis den ikke tænder korrekt.

På veje i byer og boligområder anvendes flere typer lyskilder, herunder kompaktlysstofrør, højtryksnatrium- eller metalhalogenlamper. I eksisterende armaturer anvendes i øvrigt kviksølvlamper, som dog er under udfasning i hele EU og fjernes fra markedet fra 2015.  I nogle boligvejsarmaturer anvendes også induktionslamper, ligesom også LED vil være en udbredt lyskilde i fremtidens vejbelysning.

Forkoblingsudstyret kan være indbygget i armaturet eller i den tilhørende mast.

I moderne vejbelysningsarmaturer kan lyskilder skiftes uden brug af værktøj, hvilket er en stor fordel, da udskiftning foregår fra lift.

 

kl-130-110-40-siteco-sq50-armaturhuskomponenter-low.jpg    

Komponenter i armaturhuset SQ50. Foto: Siteco.  

 

Armaturhuset
Armaturhuset tjener primært som indpakning og beskyttelse af lyskilder, fatninger og andet tilbehør inde i armaturet og skal holde eventuelle temperaturfølsomme lyskilder varme. Armaturhuset er som oftest udført i aluminium eller kunststof og kan have en dekorativ funktion. Vejbelysningsarmaturets materiale, form og farve kan være tilpasset vejens øvrige udstyr.

Vejbelysningsarmaturer er ofte forseglede med hærdet frontglas eller en skærm af kunststof, der via et rustfrit lukkebeslag gør det let at udskifte lyskilder fra bagsiden af armaturet. Ligesom projektører er vejbelysningsarmaturer som regel tætnet med pakninger (f.eks. neopren eller gummi). Beskyttelsesklassen for disse armaturer er IP 23 (regntæt) eller højere. Afhængig af ophængningshøjde leveres armaturerne i IK klasse 10 (impact protection) eller højere, hvilket betyder, at armaturet kan modstå hårde slag og kast. Tidligere brugte man betegnelsen 'vandalklasser'.

Armaturer til belysning af motorveje og andre større veje er enten ophængt i wire højt over kørebanen eller på master i midter- eller siderabatten. Armaturer til belysning af trafik-, by- eller boligveje monteres på master af variabel højde.

Reflektor
Moderne vejbelysningsarmaturer er udstyret med blanke reflektorer, der meget præcist styrer lyset ud ad armaturet. I armaturer til belysning af større veje vil den præcise lysstyring sikre at lysudsendelsen alene er rettet mod vejbanen og at lyset er velafskærmet og ikke blænder bilister og øvrige trafikanter.

Lysstyringen i armaturer til bymæssig belysning har typisk en lidt blødere afgrænsning.

Afskærmning
Afskærmningen i vejarmaturer er højere grad en sikkerhedsafskærmning end en blændingsafskærmning. De hyppigst anvendte afskærmninger til vejbelysningsarmaturer, er skærme af klart kunststof, f.eks. polycarbonat eller plane glasskærme. Til nogle anvendelser kan det være væsentligt, at skærmen er udformet, så den lysende armaturåbning ikke ses fra større afstande, dvs. som en plan afskærmning.

Effektivitet
Den præcise lysstyring i vejbelysningsarmaturer bevirker at virkningsgraden for disse armaturer er høj, typisk over 70 %.

kl-130-110-10-philips-high.jpg

zoomBrobelysning. Foto: Philips.

Anvendelser
Vejbelysning anvendes på den del af vejnettet, hvor belysning tjener til at opretholde fremkommelighed, trafiksikkerhed og tryghed om natten.

Ved valg af vejbelysningsarmaturer skal der ifølge vejreglerne tages hensyn til vejbelysningens indvirkning på vejbilledet og dens visuelle fremtræden i omgivelserne både om natten og om dagen. Derudover bør eventuelt spildlys mod nattehimlen begrænses.

 

 

 

 

Relaterede emner: