Introduktion

Introduktion

kl-00-00-60-ae-tunnelbanen-high.jpg

Belysning på tunnelbanestation i 
Stockholm. Foto: Astrid Espenhain.

zoom

Med armaturer menes i denne sammenhæng belysningsarmatur, i almindelig tale også kaldet lamper.

I afsnittet om armaturets bestanddele behandles de forskellige delelementer, som armaturer typisk består af. Disse omfatter bl.a. armaturhus, elektriske dele, evt. reflektor eller andre lysstyrende dele samt blændingsafskærmning.

Når man skal vælge armatur(er) til en bestemt belysningsopgave, bør valget ske ud fra hensyntagen til flere parametre, herunder armaturets lysfordeling, virkningsgrad og forhold vedrørende vedligeholdelse

Den britisk engelske betegnelse for armatur er luminaire (eller light fitting), den amerikanske er (lighting) fixture. 

 

 

 

 

Relaterede emner: