Reflektorer og afskærmning

Introduktion

Mens reflektoren i et armatur bidrager til at styre lyset så effektivt som muligt ud ad armaturet, kan armaturafskærmningen sørge for at det sker på en måde, så lyset ikke giver anledning til unødige blændingsgener.

Der er primært to komponenter i et armatur, der har betydning for armaturets lystekniske data, nemlig reflektoren og afskærmningen. For LED-armaturer benyttesdog også forskellige typer linser.

Reflektorens, hvis hovedopgave er at sende lyset ud i givne retninger eller på en bestemt måde, kan være spejlende eller diffuserende. Afskærmningen kan ligeledes være udformet på forskellige måde, men har til opgave at hindre lyset i at blive udsendt i bestemte retninger.

Både reflektor og afskærmning har indflydelse på armaturets lysfordeling og virkningsgrad, ligesom de begge betyder meget for den komfort, man kan opnå ved at anvende armaturet, herunder forhold vedr. blænding.

En belysningsopgave kræver dog ikke altid fuld udnyttelse af lyskildens lysstrøm. F.eks. kan det være hensigtsmæssigt bevidst at reducere et armaturs virkningsgrad, fordi alternativet ville være generende spildlys eller blænding. Somme tider kan der være andre forhold, der vejer tungere end armaturets virkningsgrad, og andre forhold kan diktere armaturets størrelse og virkemåde.

I nogle armaturer findes ikke en egentlig reflektor. Her fungerer indersiden af armaturet som reflektor og muligheden for at styre lyset er derfor begrænsede. Eksempler på armaturer, der sjældent er udstyret med en reflektorer, er simple kassearmaturer, arbejdslamper samt væg- og gulvarmaturer. Tilsvarende kan afskærmningen være enkel og f.eks. bestå af en klar glasafskærmning, en dekorationsring eller en simpel lampeskærm. For disse armaturer er der ofte en tæt og let forståelig sammenhæng mellem armaturets ydre form og armaturets lysfordeling.

Lysåbningens dimensioner
Også lysåbningens dimensioner har betydning for armaturets lysudsendelse.

Med tiden er diameteren på lysstofrør blevet mindre. Det betyder at rørenes overfladeareal også er reduceret, hvilket er en fordel i forhold til muligheden for at opnå en høj armaturvirkningsgrad. Årsagen er, at større rør i højere grad selv spærrer for lyset end mindre rør, og selv absorberer lys.

Små armaturer, dvs. armaturer hvis dimensioner er små i forhold til lyskildens dimensioner, fører generelt til nogen reduktion af virkningsgraden. Her hjælper det ikke meget på virkningsgraden at indskyde en spejlende reflektor. Det er dog vigtigt at huske på, at disse armaturtyper har en væsentlig værdi i forhold til visse anvendelser, f.eks. over en skranke el.lign.

Armaturer, som skal have en stor maksimal lysstyrke, skal også have en lysåbning med et stort areal. Hvis man skal undgå lysspild i bestemte retninger, skal lysåbningen ofte være endnu større eller man skal korrigere på anden vis.

Linser og reflektorer til LED
Der findes en særlige reflektorer, der knytter sig til lysdioder, og som adskiller sig væsentligt fra andre reflektorer, i og med at de udvikles specielt til en specifik lysdiode. Dertil kommer at såvel størrelse, materiale og placering er anderledes.

Det lille lyspunkt fra en LED muliggør en nøjagtig styring af lysets fordeling ved hjælp af enten linser eller reflektorer. Det kan være vanskeligt at opnå et større lysende område.

Linserne designes og udvikles specifik til hver enkelt type lysdiode og findes i varianter til både en enkel diode og/eller flere dioder samlet i en gruppe. Linser til lysdioder fremstilles typisk i akryl eller polykarbonat.

En typisk LED-reflektor består af metalliseret plast. Den monteres enten på samme underlag som LED'en eller ophænges i et profil, der omslutter hele systemet.

 

Relaterede emner: