Introduktion

Introduktion

kl-00-00-40-osram-metalhalogen protected-high.jpg

zoomMetalhalogenlampe.

En lyskilde er et objekt, der fremkalder lys. Solen er for eksempel en lyskilde. De lyskilder, der gennemgås under dette emne, er elektriske lyskilder og omfatter bl.a. lysstofrør, LED-lyskilder og halogenglødelyskilder.

Afsnittene om de forskellige lyskildetyper indeholder som minimum en gennemgang af

  • Virkemåde
  • Typer
  • Opbygning og fremstilling
  • Lystekniske data
  • El-tekniske forhold  
  • Anvendelser

Når man skal vælge lyskilde(r) til en bestemt belysningsopgave, bør valget ske ud fra hensyntagen til flere parametre, herunder både energiforhold, farveegenskaber og levetid. De forskellige parametre er behandlet i de forskellige afsnit om lyskilder, mens valg af lyskilde behandles under Lys og energi.

I professionelle kredse kaldes en lyskilde også en lampe, hvilket formentlig kommer af den engelske betegnelse lamp.

Ikke-professionelle kalder oftest belysningsarmaturer for lamper, hvilket kan skabe lidt forvirring.Relaterede emner: