Udladningslamper

Driftsproblemer

Fejl på lyskilder resulterer i dårlig belysning og kan udgøre en sikkerhedsrisiko.

I visse tilfælde kan fejl på lyskilder desuden give anledning til skader som kan kræve erstatning. Hvis fejlen rettes hurtigt, vil det ofte mindske følgerne af eventuelle skader.

 

kl-50-80-10-michael-raunkjær-osram-hci-tc-70w-shoplight-high.jpg

Metalhalogenlampe med utæt brænder. Gasser er kondenseret på indersiden af den ydre kolbe. Foto: Michael Raunkjær.

 

Nedenfor er listet fejsituationer for forskellige typer udladningslamper.

Hyppigt forekommende fejlsituationer for metalhalogenlamper:

 • Lyskilden starter ikke. Skyldes defekt lyskilde, forkobling eller starter, dårlige kontaktforbindelser eller for høj kapacitet i kabel.
 • Lyskilden blinker eller slukker efter kort tid. Skyldes lav netspænding, dårlige kontaktforbindelser eller at lyskilden er udtjent.
 • Vanskelig tænding. Kan skyldes lav forsyningsspænding eller at lyskilden er udtjent som følge af nedbrændte elektroder. Andre fejlårsager kan være forkert anvendelse af forkoblingen eller ukorrekt montage af lampen i soklen.
 • Lampen skiftevis tænder og går ud igen. Høj temperatur i gassen øger den krævede spænding for tænding. Temperaturforøgelsen vil efter kort tids drift hindre tænding. Efterfølgende afkøling kan resultere i tænding hvorefter processen gentages. Andre fejlårsager kan relateres til forkoblingen, kondensatoren eller armaturet.
 • Lyskildens lysstrøm er lavere end nominel værdi. Skyldes lav netspænding, forkert forkobling eller at lyskilden er tæt på at være udtjent.
 • Variation i lyskildens lysfarve. Skyldes varierende netspænding, forkert forkobling eller for stor tolerance i samme, forskellige lyskildetyper i anlægget (nye og gamle lyskilder sidder ved siden af hinanden) eller forkert brændestilling.
 • Lyskildens levetid er forkortet. Lyskilden tændes/slukkes for hyppigt, defekt forkobling, forkert netspænding eller at kondensatoren er forbundet parallelt med lyskilden.
 • Sværtning af lampe. Brænderen indeholder aggressive gasser under højt tryk og ved høje temperaturer. Ved selv den mindste svaghed i konstruktionen, vil der opstå en utæthed og gasserne vil sive ud. Dette vil i starten vise sig ved en ændring af farven af det udsendte lys.
 • Eksplosion. Metalhalogenlampens brænder kan eksplodere og derved udslynge varme fragmenter af glas og keramisk materiale. Risiko for eksplosion er nævnt i standarderne IEC 61167 Metal halide lamps og IEC 62035 Discharge lamps - Safety specifications. Armaturet eller lyskilden skal sikre at eventuelle fragmenter tilbageholdes. Mærket til venstre herunder betyder at lyskilden er ekstrabeskyttet og må anvendes i åbne armaturer. Mærket til højre betyder at lyskilden kun må anvendes i lukkede armaturer.
        kl-50-80-20-iec-symbol-må-anvendes-i-åbne-armaturer-high.jpg kl-50-80-30-iec-symbol-kun-til-armaturer-med-ekstra-beskyttelse-high.jpg
 • Ensrettereffekt. Lampen kan under uheldige forhold virke som en strømensretter, og det kan medføre en voldsom overophedning af en konventionel forkobling. Der er derfor krav om, at alle konventionelle forkoblinger skal udstyres med en termosikring, som afbryder kredsløbet ved overophedning, se 60598-1 § 12.5.1 (også kendt som Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 138-1 Belysningsarmaturer). Fænomenet er også omtalt i IEC 62035 discharge lamps safety standard og IEC 61167 Metal halide lamps. Det skyldes enten uens opvarmning af elektroderne under opstart eller en afbrudt elektrode. Enkelte lyskilder med effekter over 1000 W har ikke dette problem.

 

Hyppigt forekommende fejlsituationer for højtryksnatriumlamper

 • Lyskilden starter ikke. Defekt lyskilde, defekt forkobling, defekt starter, dårlige kontaktforbindelser, for stor kabelkapacitet.
 • Lyskilden blinker. Skyldes lav netspænding, dårlige kontaktforbindelser, for høj spænding pga. udtjent lyskilde eller at omgivelsestemperaturen er for høj.
 • Lyskildens lysstrøm er mindre end nominel værdi. Skyldes lav netspænding, forkert forkobling, lyskilden er ved at være udtjent, eller lyskilden er forkert monteret.
 • Lyskildens levetid er forkortet. Skyldes netspændingsafvigelser, forkert forkobling, forkert monteret kondensator, for høj temperatur i lyskilden, defekt forkobling eller lyskilden tændes for hyppigt.
 • Ensrettereffekt. Se forklaring under hyppigt forekommende fejl for metalhalogenlamper. Fænomenet er også omtalt i IEC 62035 discharge lamps safety standard og i EN 60662:1993 High-pressure sodium vapour lamps.

 

Hyppigt forekommende fejlsituationer for lavtryksnatriumlamper

 • Lyskilden starter ikke. Skyldes forkert netspænding, dårlige kontaktforbindelser, forkert forkobling eller starter.
 • Lyskildens levetid er forkortet. Skyldes forkert brændestilling, forkert forkobling eller forkert kondensator.
 • Lyskilden blinker. Skyldes lav forsyningsspænding eller dårlige kontaktforbindelser.
 • Lyskilden udsender rødligt lys. Skyldes lav forsyningsspænding, defekt lyskilde (utæt yderkolbe), forkert forkobling, fortrængt natrium på grund af mekaniske rystelser eller at lyskilden er ved at være udtjent.

 

Hyppigt forekommende fejlsituationer for kviksølvlamper

 • Lyskilden starter ikke. Skyldes defekt lyskilde, defekt forkobling, dårlige kontaktforbindelser, for lav temperatur som følge af lav netspænding eller kortslutning mellem hoved- og hjælpeelektrode.
 • Lyskilden har reduceret levetid. Skyldes at lyskilden tændes for tit, forkert forsynings- eller netspænding, at kondensatoren er forbundet parallelt med lyskilden, forkert forkobling eller forkert brændestilling (gælder kun blandingslyslampen).
 • Lyskilden blinker. Skyldes for lav netspænding, løse forbindelser i lyskilde eller kredsløb, netspændingsvariationer eller forkert brændestilling (gælder kun blandingslyslampen).
 • Lyskildens lysstrøm er mindre end nominel værdi. Skyldes udtjent lyskilde, for lav lampestrøm eller forkert forkobling.
 • Farveforskelle på de enkelte lyskilder. Skyldes at nye og gamle lyskilder eller forskellige wattager anvendes i samme anlæg.

 

Relaterede emner: