Udladningslamper

Termiske forhold

Omgivelsestemperaturen har kun en meget ringe betydning for udladningslampers lysudbytte, hvilket skyldes at brænderen i højtryksdamplamper er termisk afskærmet fra omgivelserne.

Tænding og lysudsendelse sker uproblematisk ved selv meget lave omgivelsestemperaturer.

Temperaturen i selve brænderen er helt afgørende for lysets farveegenskaber. Derfor er brænderen placeret i en konstruktion, der minder om en termoflaske, hvor indflydelsen fra omgivelsestemperaturen er minimal. Eventuelle angivelser af maksimale temperaturer på kolbe eller sokkel er udelukkende oplyst af materialemæssige hensyn.

Brænderen kan dog blive for varm, hvis strålingen herfra reflekteres tilbage i brænderen. Dette kan forekomme i uheldigt udformede armaturer.

 

Relaterede emner: