Udladningslamper

Typer

Udladningslamper findes i mange udformninger og faconer beregnet til forskellige anvendelser.

Mens metalhalogen- og højtryksnatriumlamper fås med både 1 og 2 sokler, har samtlige lavtryksnatrium- og kviksølvlamper kun en enkelt sokkel.

 

kl-50-20-30-osram-metalhalogen-protected-high.jpg

Metalhalogenlampe med ekstra beskyttelse.

 

Alle typer udladningslamper findes i høje wattager, mens metalhalogen- og højtryksnatriumlamper desuden anvendes i lavere wattager, f.eks. i butiksbelysning. Hos nogle leverandører går disse udgaver under betegnelsen kompakte damplamper, defineret ved at have en korreleret farvetemperatur (CCT) < 4200 K og en effekt < 250 W for rundstrålende lyskilde eller < 70 W for retningsbestemte lyskilder.

De kompakte damplamper har ofte forbedrede farveegenskaber.

Metalhalogenlamper
Der findes mange typer metalhalogenlamper. Typerne adskiller sig fra hinanden ved deres kolbefaconen (elliptisk, rørformet), sokkeltype- og antal samt elektriske og fotometriske egenskaber. Typerne fordeler sig i to grupper afhængig af brænderens konstruktion.

 

kl-50-20-20-metalhalogen-sammenhæng-ml-farvetemp-og-ra-værdi-low.jpg

Figuren viser typiske farveegenskaber for metalhalogenlamper med hhv. keramisk brænder (A) og kvartsbrænder (B).

 

Lyskilder med keramisk brænder har som regel en høj Ra-værdi (80-98) og farvetemperaturen ligger typisk mellem 2800 K og 4500 K. For lyskilder med kvartsbrænder varierer farveegenskaberne meget, hvilket fremgår af figuren. Lyskilder med en lysstrøm over 50.000 lumen fås stort set kun med kvartsbrænder. Med et effektforbrug på 3.500 W er muligt at opnå 350.000 lumen.

Kompakte udgaver af metalhalogenlyskilder af begge typer fås ned til effekter på 20 og 35 W. Begge typer lyskilder fås med skruesokkel (E27, E40), stiftsokkel (FC2, G12, GX10, PG12-2) og dobbeltsokkel (Rx7s, Rx7s-24). Det meget lille lyspunkt gør det muligt at fremstille meget effektive armaturer til disse lyskilder.

Visse typer er forsynet med en kraftig beskyttelse omkring brænderen, der tilbageholder eventuelle fragmenter som følge af eksplosion af lyskilden. I disse tilfælde stilles der ingen særlige krav til armaturet, og lyskilden kan mærkes med symbolet for tilladt anvendelse i åbne armaturer. I alle andre tilfælde skal armaturer beregnet til metalhalogenlamper være forsynet med en lukket beskyttelsesskærm for at kunne tilbageholde fragmenter ved eventuel eksplosion. Dette skal fremgå af lyskildens mærkning.

 

 kl-50-20-50-lyskilder-metalhalogen-high.jpg

Forskellige typer metalhalogenlamper.

 

 

kl-50-20-60-metalhalogenlamper-typer-oversigt-solar-high.jpg

Oversigt over typer af metalhalogenlamper.

 

Højtryksnatriumlamper
Højtryksnatriumlamperne kan opdeles i to grupper efter forkobling og natriumtryk:

 • Lyskilder forsynet via induktiv forkobling (jernkernespole) ved 50 Hz (gruppe 1)
 • Lyskilder forsynet fra højfrekvent elektronisk forkobling (gruppe 2)


Lyskilderne i gruppe 1 kan opdeles efter trykket i udladningsrøret, som skitseret under lysudbytte. Der findes stadig kun et lille udvalg af lyskilder i gruppe 2.

Udover opdelingen efter forkobling og tryk, fås højtryksnatriumlamper med forskellig typer sokler:

 • Typer med skruesokkel. Små wattager har E27 sokkel, store har E40. Kolben er enten rør-, dråbe- eller ellipseformet og kan være klar eller opaliseret.
 • Typer med stiftsokkel som f.eks. PG12 sokkel. Kolben er rørformet.
 • Typer med to sokler. Typer under 200 W har sokkel Rx7s. Wattager herover har Fc2 sokkel. Kolben er stavformet og fremstilles i klart glas. Denne type anvendes til koblinger med hurtig gentænding.

 

kl-50-20-70-lyskilder-højtryksnatrium-high.jpg 

Forskellige typer højtryksnatriumlamper.

 

 

kl-50-20-80-solar-højtryksnatriumlamper-oversigt-high.jpg

Oversigt over typer af højtryksnatriumlamper. 

 

Lavtryksnatriumlamper
Samtlige lavtryksnatriumlamper er rørformede og har bajonetsokler af typen By22d.

kl-50-20-90-osram-sox-lavtryksnatrium-high.jpg

Lavtryksnatriumlampe.

 

Kviksølvlamper

Efter 2015 er produktion og import af disse lyskilder i EU jf. EU forordning 245, hvorfor lyskilden nu kun findes nogle få steder i Danmark. 

De forskellige typer kviksølvlamper kan inddeles i følgende kategorier:

 • 50 W, Ø56 x 130 mm, sokkel: E27
 • 80 W, 115 x 72 mm, sokkel: E27
 • 250 W, 92 X 227 mm, sokkel: E40


De forskellige typer findes i varianter med klart glas, fosforbelægning eller med reflektor.

Kviksølvlamper med klart glas findes i rør- og ellipseformede udgaver. Disse typer har en høj farvetemperatur omkring 6000 K og en meget ringe Ra-værdi, omkring 15.

Fosforbelægningen, som er medvirkende til lyskildens relativt varmt-røde lys, kan opdeles i tre grupper:

 • standard, 4000 K
 • special, 3300 K
 • de luxe, 3000 K


Udover de beskrevne typer findes følgende:

 • reflektorlamper belagt med en reflekterende belægning af titaniumoxid
 • blandingslyslamper, som kan anvendes direkte til 230 V uden forkobling
 • UHP-lamper til LCD videoprojektorer

 

kl-50-20-120-lamptech-philips-uhp-120w-high.jpg

UHP-lampe.

 

 

 

Relaterede emner: