Udladningslamper

Typiske anvendelser

kl-50-80-50-astrid-espenhain-metalhalogen-high.jpg

Kompakte udladningslamper 
anvendes ofte i butiksbelysning.
Foto: Astrid Espenhain.

zoom

Udladningslamper udsender generelt store mængder lys og anvendes derfor i sammenhænge, der kræver meget lys eller på steder med stor afstand mellem armaturet og den belyste flade, f.eks. vejbelysning.

Udladningslamper er desuden velegnede på steder, hvor der er behov for præcis styring af lyset og anvendes både udendørs og indendørs.

Metalhalogen
Metalhalogenlamper anvendes både ude og inde.

Da metalhalogenlamper giver mulighed for at styre lyset præcist, anvendes disse lyskilder til vejbelysning og i spots til butiksbelysning. Da metalhalogen har en relativt kold lysfarve og er særligt velegnet til at gengive blå og grønne nuancer, anvendes den bl.a. i tøjbutikker, til jeans og lignende.

Derudover anvendes metalhalogenlamper til belysning af idrætsarealer, industri- og ankomsthaller, atrier og andre højloftede steder, hvor den høje lysstrøm er en fordel.

I visse tilfælde anvendes armaturer bestykket med både metalhalogenlamper og højtryksnatriumlamper. Denne kombination giver mulighed for at variere lysets farvetemperatur. 

 

kl-50-80-40-glamox-i50-p-hall-metalhalogen-high.jpg

Metalhalogenlamper er særdeles velegnede i højloftede lokaler. Foto: Glamox.

 

Højtryksnatriumlamper
Højtryksnatriumlamper er særligt velegnede til belysning af steder uden særlige krav til farveegenskaber. Derfor anvendes disse lyskilder ofte til vej- og pladsbelysning, hvor den begrænsede udstrækning af det lysende punkt i lyskilden og den høje lysstrøm giver mulighed for at styre lyset præcist.

Kompakte højtryksnatriumlamper har farveegenskaber, der gør dem velegnede til visse typer butiksbelysning. Det gælder f.eks. belysning i bagerforretninger, grøntsagsafdelinger i supermarkeder og lignende steder, hvor de dominerende farver er varme.

 

kl-50-80-70-silla-herbst-højtryksnatrium-carlsberg-high.jpg

Belysning med højtryksnatriumlamper. Foto: Silla Herbst. 

 

Lavtryksnatriumlampen
Lavtryksnatriumlampens manglende evne til at gengive farver betyder, at lyskilden stort set ikke anvendes i Danmark. De få steder den anvendes begrænser sig til flugtveje og nødudgange, hvor lyset skal brænde hele natten. Den usædvanlige høje effektivitet sammenlignet med øvrige lyskilder giver meget lave driftsomkostninger.

 

kl-50-80-60-silla-herbst-lavtryksnatrium-high.jpg

Belysning med lavtryksnatriumlamper. Foto: Silla Herbst.

 

Kviksølvlamper
Efter 2015 er produktion og import af disse lyskilder i EU jf. EU forordning 245.

Kviksølvlamper anvendes imidlertid fortsat på mange mindre kommunale veje. I modsætning til alle andre typer højtryksudladningslamper anvender kviksølvlamper ikke en starter. Alternativet til disse kviksølvlamper skal derfor have en indbygget starter, medmindre armaturet ombygges med ny forkobling.

 

 

Relaterede emner: