Besparelser og potentialer

Energirenovering

I den eksisterende bygningsmasse er der et stort urealiseret energibesparelsespotentiale, som også omfatter eksisterende belysning.

I bygninger med ældre belysningssystemer er det sjældent tilrådeligt at ombygge belysningsanlægget. I stedet anbefales det, at armaturerne skiftes til nye, da både armaturer og eventuelle forkoblinger som regel ikke er effektive nok til at det kan betale sig at renovere dem.

Hvis et belysningsanlæg er ældre end 10 år kan der være gode grunde til at udskifte det. Udskiftning til de mest energieffektive lyskilder og armaturer reducere el-forbruget mellem 10-70 % (Munck og Clausen, 2008).

Er belysningsstyrken fra almenbelysningen højere end de krævede 300 lux (jf. DS/EN 12464-1), kan man opnå besparelser på ca. 10-20 % ved at ombygge belysningssystemet til et lavere almenbelysningsniveau og suppleret med mere arbejdslys i form af arbejdslamper.

Desuden vil jævnlig rengøring af armaturer og vinduer medføre el-besparelse på ca. 10 %.

Best practice
Tallene i tabellen afspejler best practice i W/m² og årligt effektforbrug for de belysningsløsninger der er listet på www.sparenergi.dk.

 

 

W/m²

kWh/m²/år

Kontor (anlæg med dagslysstyring):

3,6-9,9

4,0-16

Daginstitutioner (anlæg med dagslysstyring):

3,6-9,9

4,0-16

Undervisningslokaler med sidelys (dagslysstyring):

5,3-9,9

7,7-11,3

Undervisningslokaler med sidelys og ovenlys (dagslysstyring):

5,5-9,4

6,2-8,7

Bred gang med dagslys (dagslysstyring):

1,9-4,4

0,8-5,9

Smal gang uden sidelys (uden dagslysstyring):

3,5-5,9

7,4-7,6

 

Der er naturligvis stor forskel i belysningsløsningernes udformning og lysfordelinger, men alle overholder gældende regler i DS/EN 12464-1.

I rum uden dagslys og lejlighedsvis tilstedeværelse kan elforbruget reduceres betydeligt mere ved anvendelse af bevægelsesmeldere på op til 30-70 %. 

Besparelser med dagslysstyring
Formålet med dagslysstyring er at reducere el-forbruget. Hvor meget der kan spares afhænger af dagslysadgang og rummets benyttelse, men i grove træk kan el-forbruget reduceres 20-70 %, hvis der er tilstrækkelig med dagslysadgang i rummet og hvis der anvendes bevægelsesmeldere. Størst besparelser kan opnås med LED eller T5 lysstofrør, med dæmpbar elektronisk forkobling, dagslysstyring og bevægelsesmelder.

Ved anvendelse af såkaldte konstantlyssystemer reduceres den anvendte effekt i den første del af anlæggets levetid, hvorimod systemer uden lysstyring bruger samme mængde energi i hele levetiden, men på grund af tilsmudsning og og ældning af lysstofrør reduceres lysmængden.

Der findes computereregningsprogrammer til optimering af bygningers samlede energiramme.

 

Relaterede emner: