Besparelser og potentialer

Gode og energirigtige belysningsløsninger

En god og energirigtig belysningsløsning er en løsning bestående af energirigtige armaturer, lyskilder og tilbehør som er tilpasset rum og funktion, og som udnytter dagslyset i det omfang, det er muligt og kan betale sig.

Med et tilstrækkeligt og funktionelt dagslys i rummene vil den kunstige belysning kunne undværes en stor del af årets lyse timer, og man vil dermed kunne opnå betydelige el-besparelse. I nybyggeri er det derfor vigtigt, at der tages højde for forhold omkring dagslyset allerede fra starten. Den bedste og mest energirigtige løsning opnås, hvis planlægning og optimering af dagslysforholdene tages med allerede i skitseringsfasen. 

Også i forbindelse med renovering af eksisterende belysningsanlæg kan det ofte være en fordel at regulere kunstlyset efter mængden af dagslys. Hvis det ikke er muligt at udnytte dagslyset, vil en renovering af belysningen stadig kunne give betydelige besparelser på el-regningen.  

Som udgangspunkt kan der være behov for at skifte belysningsanlægget, hvis ét eller flere af følgende forhold er opfyldt:   

  • Hvis belysningsanlægget er mere end 10 år gammelt
  • Hvis belysningsanlægget er ændret eller udskiftet uden nærmere vurdering af kvalitet og el-forbrug
  • Hvis kravene i DS/EN 12464-1 ikke er overholdt
  • Hvis der er klager over belysningen
  • Hvis den installerede effekt er over grænserne i denne tabel: 

 

Undervisningslokaler inkl. tavlebelysning

10 W/m²

Kontorer

13 W/m²

Daginstitutioner

13 W/m²

Gangarealer

7 W/m²

 

Eksempler på gode og energirigtige belysningsløsninger og besparelser ved udskiftning

På lister over gode og energirigtige belysningsløsninger på www.goenergi.dk findes en lang række gode og energirigtige belysningsløsninger til undervisningslokaler, gangarealer, kontorer og daginstitutioner.

Eksemplet her stammer fra Center for Energibesparelsers (nu Energistyrelsen) liste over eksempler på belysningssystemer, som viser eksempler på besparelser opnået ved at skifte hele belysningsanlægget ud til et nyt energirigtigt system med dagslysstyring og bevægelsesmelder.

 

Undervisningslokale (Humlehøjskolen)
Lokalestørrelse: 74 m² (Bredde: 10,5 m, Længde: 7,4 m)

Vinduesarealet i lokalet udgør 21% af gulvarealet og lokalets vinduesfacade vender mod vest.

Dagslysfaktor i forreste del af lokalet          2,6 %

Dagslysfaktor i bageste del af lokalet          0,4 %

Eksisterende belysningsanlæg:
Armatur, grundbelysning:      14 stk. 2x36 W kassearmaturer m/ akrylgitter

Armatur, tavlebelysning:        3 stk. tavlearmatur 1x36W

Dagslysstyring:                     -

Bevægelsesmelder:               -

Belysning lokale, middel:       300 lux
Belysning tavle, middel:         200 lux
Maksimalt blændingstal:         -
Installeret effekt:                  1.395 W
Installeret effekt/m²:             18,9 W/m²
Årligt elforbrug:                    1.349 kWh
Årligt elforbrug pr. m²:          18 kWh/m²/år
Benyttelsestid:                      967 timer/år

Nyt belysningsanlæg:
Armatur, grundbelysning:      12 stk. Porthos 1x28 W T5 ED mat DP-gitter (Thorn & Jakobsson)

Armatur, tavlebelysning:        3 stk. Porthos tavlearmatur 1x28 W T5 ED mat DP-gitter (Thorn & Jakobsson)

Dagslysstyring:                    Kontinuert, Luxstat Control, type 74-310

Bevægelsesmelder:              Bevægelsessensor, type 41-162

Belysning lokale, middel:      256 lux
Belysning tavle, middel:        600 lux
Maksimalt blændingstal:        20
Installeret effekt:                 488 W
Installeret effekt/m²:            6,6 W/m²
Årligt elforbrug:                   443 kWh
Årligt el-forbrug pr. m²:         6 kWh/m²/år
Benyttelsestid:                     908 timer/år

Besparelse:                                 67 %

  

le-120-30-20-klasselokale-før-high.jpg le-120-30-30-lars-nybøll-klasselokale-efter-high.jpg

Før og efter billeder af klasselokalet i ovenstående eksempel. Fotos: Enervision (tv) og Lars Nybøll (th).

 

Relaterede emner: