Bygningens udformning og omgivelser

Dagslysfaktoren

Dagslysfaktoren er et mål for dagslysets bidrag til belysningen i et mindre område i et givet lokale.

Dagslysfaktoren (forkortes DF) angiver, hvor meget dagslys der vil være i et bestemt punkt på et plan i et rum, f.eks. på et arbejdsbord.

Dagslysfaktoren er defineret som forholdet mellem belysningsstyrken i punktet i planet og den samtidige belysningsstyrke udendørs på et vandret plan, belyst af en fuld himmelhalvkugle. Dagslysfaktoren angives i % bestemmes på baggrund af en jævnt overskyet himmel:

DF = Einde/Eude · 100 %

hvor
Einde er belysningsstyrken målt indendørs i et punkt i et givet plan (lux)
Eude er belysningsstyrken målt udendørs i vandret plan (lux) 
le-20-10-20-dagslysfaktoren-high.jpg

Når belysningsstyrken er 10.000 lux i det fri og 200 lux i det punkt, hvor dagslysfaktoren ønskes bestemt,
er dagslysfaktoren 2 %.

 

Dagslysfaktorer og dermed dagslysets bidrag til belysningsstyrken i et lokale aftager jo længere væk man kommer fra vinduet. Hvor stor en del af en bygning, der kan belyses med dagslys, afhænger især af bygningens form, orientering og dybde.

 

Tommelfingerregel:
Dagslysets bidrag aftager med kvadratet på afstanden til vinduet, dvs. afstanden i anden potens. Hvis vi kan måle ca. 100 lux fra dagslyset alene i ca. 2 meters afstand til vinduet, vil dagslysets bidrag være ca. 25 lux i 4 meters afstand


Jævnt overskyet himmel
I forbindelse med beregning af dagslysfaktorer skal beregninger foretages i forhold til en jævnt overskyet himmel som defineret af den internationale belysningskommision CIE (Commission Internationale de l'Eclairage, www.cie.co.at/).

Valide målinger af dagslysfaktorer forudsætter ligeledes en jævnt overskyet himmel. Målinger der bare skal give et fingerpeg om dagslysmængden kan evt. foretages når himlen bare er overskyet, men direkte sol eller andre ustabile dagslysforhold vil gøre målingerne så usikre, at de ikke kan anvendes.

 

Relaterede emner: