Bygningens udformning og omgivelser

Solafskærmning

le-20-40-11-astrid-espenhain-jean-nouvel-paris-high.jpg

Indvendig afskærmning opbygget
af et stort antal blænder tegnet af
Jean Nouvel til Institut du Monde
Arabe, Paris.
Foto: Astrid Espenhain. 

zoom

Solafskærmningen kan være justerbar eller fast og monteret ude eller inde i bygningen. Alle forhold har betydning for dagslyset adgangen til en bygning.

Ønsket om at maksimere dagslysudnyttelsen må vurderes nøje i sammenhæng med behovet for at kunne kontrollere blænding og varmetilskud fra direkte solstråling. Faste solafskærmninger og afskærmninger, der ikke kan fjernes helt fra vinduerne, vil reducere dagslysadgangen til rummet væsentligt. En bevægelig solafskærmning, som f.eks. persienner eller anden form for lamelafskærmning, kan sikre at varmetilskuddet fra solen reduceres, samt at der opnås en høj dagslysudnyttelse for syd-, øst- og vestvendte vinduer, forudsat at solafskærmningen styres hensigtsmæssigt.

le-20-40-20-udvendig-solafskærmning-high.JPG

zoomUdvendig, justerbar afskærmning.
Foto: Astrid Espenhain

Erfaringsmæssigt har en manuel betjening af afskærmningen den ulempe, at den som regel ikke fjernes, når der ikke længere er behov for den. I forhold til reduktion af varmetilskuddet er der i øvrigt stor forskel på, om afskærmningen er placeret udenfor eller indenfor vinduet.

Fast udhæng
Et eksempel på en fast solafskærmning kan være et udhæng. Nedenstående figur viser en parametervariation hvor dagslysfaktoren i et punkt midt i rummet ses i sammenhæng med udhængets dybde. Som det fremgår, vil en forøgelse af udhængets dybde medføre en reduktion af dagslysfaktoren.

Årsagen er, at udhænget har negativ indflydelse på himmelgrænseplanet, dvs. grænsefladen mellem områder i rummet, som modtager dagslys direkte fra himlen, og områder, der kun modtager reflekteret lys fra omgivelserne og rummets egne flader.

Solafskærmende glas
Vinduesglas kan i sig selv have en afskærmende virkning overfor direkte solstråling og varmestråling. Solafskærmende glas med en lav LT-værdi vil have en god afskærmende effekt over for sollyset.

En lav LT-værdi betyder imidlertid også at dagslysmængden reduceres, og vi derfor ikke kan udnytte dagslyset optimalt. Solafskærmende glas er desuden tonet og forvrænger derfor farven af det indkomne lys, ligesom udsynet gennem ruden ligeledes ændres.

Solafskærmende glas fås i flere udgaver, der enten er gennemfarvede eller belagt med en afskærmende film, der kan være mere eller mindre reflekterende.Relaterede emner: