Dagslysstyring

Styringsprincipper

Der findes forskellige typer automatiske styringsprincipper. Valget afhænger af rummets funktioner, de aktuelle dagslysforhold og benyttelsesmønstret.

Der findes tre forskellige styringsprincipper:

  • On/off styring, som tænder og slukker for belysningen ved et fast dagslysniveau 
  • Trinvis styring, som sænker og hæver kunstlysniveauet i trin afhængig af dagslysmængden
  • Kontinuert styring, som sænker og hæver kunstlysmængden kontinuert (dvs. trinløst) afhængig af dagslysmængden

Valg af styringsprincip og hvor hurtigt systemet reagerer, har stor indflydelse på komforten og på hvordan brugerne oplever styringen, herunder brugertilfredsheden. Det er for eksempel generende, hvis der sker for hurtige ændringer eller hvis ændringerne sker i for store spring, især i lokaler hvor personerne sidder stille eller har fast synsretning.

For alle systemer gælder, at det ikke kan accepteres, at systemerne tænder og slukker for hyppigt eller regulerer lyset for kraftigt, hvis en sky går for solen og dagslysmængden ændres kortvarigt. Derfor er det nødvendigt at have indbygget en vis tidsforsinkelse i systemet.

On/off styring
On/off styring er en automatisk styring, som tænder hhv. slukker lyset ved et bestemt dagslysniveau. Denne form er simpel, billig og nem at få til at fungere.

Ulempen ved on/off-styring er, at det er generende at arbejde i et lokale med sådanne systemer, da springet i lysniveau registreres tydeligt.

Trinvis styring
Trinvis styring kan opnås på to forskellige måder. Den ene mulighed er at styringen ændrer lysniveauet i trin afhængig af dagslysets bidrag. Det anden er en on/off-styring af armaturer med flere lyskilder i samme armatur, som indkobles ved forskellig dagslysmængde.

Trinvis styring er en simpel styringsform og anvendes typisk, hvor der ikke er permanente arbejdspladser, da de lysspring som systemet giver, kan virke generende, især for personer, der har stillesiddende arbejde med fast synsretning, f.eks. ved pc.

Kontinuert lysstyring
I en kontinuert lysstyringen styres eller reguleres kunstlyset afhængig af dagslysmængden. Dette styringsprincip giver den bedste komfort og kan samtidig give meget store elbesparelser, da styringen kan indstille kunstlyset præcist efter dagslysmængden.

Kontinuert regulering bør normalt foretrækkes, fordi den virker mindst generende for brugerne.

Typiske besparelser
I tabellen herunder er vist eksempler på driftstidsbesparelser og lux-time-besparelser ved henholdsvis 'on/off' og 'kontinuert styring' af kunstlyset som funktion af dagslysfaktoren. Lux-time-besparelsen er et mål for, hvor stor en del af tiden, dagslysets bidrag vil være tilstrækkeligt.

I anlæg med on/off styring vil driftstidsbesparelsen og lux-time-besparelsen være lige store, hvis man ser bort fra effekttabet i reguleringsudstyret.

I anlæg med kontinuert regulering vil lux-time-besparelsen være større end energibesparelsen på grund af tab i forkoblingsudstyr og reguleringsudstyr.

 

Dagslys- faktor

%

Ønsket belysningsstyrke, E

lux

Driftstidsbesparelse ved on/off styring

%

Lux-time-besparelse ved kontinuert styring

%

0,5

50

60

80

200

5

40

1,0

50

80

90

200

35

65

500

0

35

2,0

50

90

95

200

60

80

500

25

55

Tabellen viser mulig driftstidsbesparelse og lux-time-besparelse i kontorer med en benyttelsestid på ca. 2 500 timer pr. år ved manuelt eller automatisk at slukke eller nedregulere belysningen, når dagslysmængden er tilstrækkelig. Der er ikke taget hensyn til direkte sollys på klare dage. Kilde: SBI anvisning nr. 184 Bygningers energiforbrug, 1995.

 

Relaterede emner: