Dagslysstyring

Systemets opbygning

Et dagslysstyringssystem består grundlæggende af et eller flere armaturer, en styreenhed og en lyssensor.

En styreenhed kan have forskellige funktioner og kommunikere med forskellige typer af centrale overvågnings- og styringssystemer, ligesom den kan være forbundet til manuelle kontakter og bevægelsesmeldere. Styreenheden kan desuden styre flere zoner på en gang.

For at få dagslysstyring til at fungere så optimalt som muligt, skal der stilles en række krav til både dagslyset, kunstlyset og til selve styringssystemet.

Dagslysstyring er en kendt og afprøvet teknologi, men der er normalt så mange parter involveret,at det kræver omhu og samarbejde mellem arkitekt, ingeniør, installatør og leverandør at få styringen til at fungere optimalt. 'SBI anvisning 220 Lysstyring' går mere i detaljer med, hvordan man sikrer sig, at lysstyringssystemer kommer til at fungere i praksis.

I nybyggeri og ved større renoveringer er det ofte den rådgivende ingeniør som projekterer lysstyringssystemet, men der er også mange tilfælde, hvor det er specialiserede installatører eller styringsleverandører, som har hovedansvaret for projekteringen og udformningen.

Når elforbruget til belysningen skal begrænses og der skal anvendes dagslysstyring, er der en række forhold, som bør indgå i overvejelserne. Disse forhold har både med bygningsudformningen og indretningen at gøre:

  • Hvordan sikres så meget dagslys som muligt hele året?
  • Hvilken type dagslysstyring passer til rummet og dets anvendelse?
  • Hvor lyse eller mørke er de betydende overflader i rummet?
  • Er armaturer, lyskilder og forkoblingsudstyr egnet til dagslysstyring?
  • Hvordan sikres det, at medarbejderne kan betjene systemet og forstår hvordan det virker?

Dagslysstyringer kan være meget forskellige. Der findes både forskellige styringsprincipper og styringsstrategier, som skal overvejes, inden man designer et dagslysstyringssystem. Specielt placering og valg af de sensorer, der måler hvor meget lys, der er i rummet eller udenfor har forskellige egenskaber og skal placeres korrekt for at få systemet til at fungere efter hensigten.

 

le-40-10-20-servodan-princip-minilux-system-high.jpg

Eksempel på opbygning og elementer i en styringsløsning med både bevægelsessensor og lyssensor. Figur: Servodan.

 

Relaterede emner: