Dokumentation

Introduktion

Energiforbrug, besparelser mv. skal dokumenteres på passende vis. Ofte vil dokumentationen danne grundlag for valg af et belysningsanlæg frem for et andet. 

Dokumentation af energiforhold i relation til belysning vil som regel omfatte en eller flere af følgende:

  • dokumentation af behov for tilført energi (kWh/m²/år)
  • dokumentation af det faktiske elforbrug (kWh/m²/år)
  • dokumentation af installeret effektbehov (W/m²)
  • dokumentation af lysforhold, herunder dagslys

 

le-130-00-10-lisa-trapp-dialux-high.jpg

Ofte består dokumentationen af en computerberegning, f.eks. i beregningsprogrammet Dialux, som her ses anvendt. 
Foto: Lisa Trapp. 

 

 

Relaterede emner: