Effekt og energiforbrug

Introduktion

Den installerede effekt til belysning i et lokale eller en bygning giver information om, hvor energirigtigt belysningsanlægget er. Derudover kan værdien give en indikation om anlæggets faktiske elforbrug.

Ved vurdering af hvor energirigtig en belysning er, kan man dels beregne det installerede effektbehov pr. m² (W/m²), dels beregne det årlige elforbrug til belysning under givne forudsætninger (kWh/m²/år). Eftersom det årlige elforbrug i et belysningsanlæg afhænger med lige stor vægt af det installerede effektbehov og belysningens driftstid, er det bedste at gøre både og. Hvis man anvender en form for lysstyring, giver det i øvrigt ikke mening alene at vurdere W/m².

 

le-10-00-10-silla-herbst-kilowatthours-måler-high.jpg

Energiforbruget til belysning måles i kilowatttimer (kWh). Figur: Silla Herbst.

 

Målet for et energirigtigt belysningsanlæg er både et lavt samlet elforbrug og god belysningskvalitet. For at opnå energirigtige belysningsanlæg er det nødvendigt med omhyggelig planlægning, beregning og dokumentation, ligesom valg af lyskilder og valg af armaturer spiller en væsentlig rolle.

Regulering af belysningen, effektive lyskilder, effektive armaturer og differentiering af belysningen giver gode muligheder for at begrænse elforbruget og opnå god belysningskvalitet. Samtidig reduceres varmebelastningen fra belysningen.

Belysning til bestemte aktiviteter

Hvis der alene fokuseres på det installerede effektbehov (W/m²), vil der være situationer, hvor det årlige elforbrug bliver større, end hvis man i stedet fokuserede på kWh/m²/år.

Som eksempel kan man forestille sig et storrumskontor, hvor der installeres en belysning, som alene tager højde for det arbejde, der udføres af kontorpersonalet i dagtimerne. Denne belysning er tændt i dagtimerne og om natten i det tidsrum, hvor der gøres rent. Hvis belysningen suppleres med ekstra armaturer til rengøring, som kræver mindre lys, vil det installerede effektbehov stige, men elforbruget falde.

 

Relaterede emner: