Krav til lysforhold i bygninger

Introduktion

Nye belysningsanlæg skal som minimum overholde gældende lovkrav. Kravene ændres fra tid til anden og det er derfor vigtigt at holde sig orienteret om ændringer.

Gældende krav til indendørs belysning findes i Bygningsreglementet, EN-standarder samt i Arbejdstilsynets bekendtgørelser.

 

BR15 EN 12464-1 Forside

Relaterede emner: