Lysforhold i relation til andre fag

Introduktion

Lys spiller sammen med mange andre fagområder. Eftersom vinduet er et centralt element for flere fag, gælder dette i særdeleshed dagslys.

Hvis vi tager udgangspunkt i vinduet er dagslyset en væsentlig parameter for mange andre fagområder end lys og belysning. Dette gælder f.eks. i relation til følgende:

 • Energi
 • Varme (termisk indeklima)
 • Trivsel (udsyn)
 • Arkitektur
 • Æstetik
 • Arbejdsmiljø
 • Ergonomi
 • Økonomi
 • Støj (vinduernes isolation)
 • Akustik (rummets overflader)
 • Indretning (materialer, overflader, placering af arbejdspladser)


En bygnings facade skal både skærme og være repræsentativ. Traditionelt er facaden komponeret med fokus på repræsentation, men dens udformning er afgørende for mange af ovennævnte forhold.

Valg af både facade og bygningens orientering er afgørende for, hvor gode dagslysforhold, der kan opnås. Samtidig har projektering af både kunstlys og dagslys afgørende betydning for flere andre forhold, herunder det termiske indeklima. Forståelse for udnyttelse af energirigtige teknologier som nye elementer i arkitektur og indretning er afgørende for, at energiforbruget kan nedbringes til et acceptabelt niveau.

Et eksempel på udnyttelse af en energirigtig teknologi som nyt elementer i arkitekturen er anvendelse af tyndfilmssolcelleteknologier.

 

Relaterede emner: