Styring med bevægelsesmelder

Sensortyper og -principper

Der findes mange forskellige typer bevægelsessensorer og flere forskellige sensorprincipper. De forskellige typer er velegnede til forskellige formål og har desuden forskellig rækkevidde og detekteringsegenskaber.

De forskellige bevægelsessensorer registrerer bevægelse på forskellig vis. En PIR-melder registrerer bevægelse ved hjælp af passive infrarøde stråler (deraf betegnelsen PIR). Derudover findes akustiske sensorer og ultralydsensorer. Forskellige typer og udgaver har hver deres egenskaber og følsomheder.

PIR detektering er velegnet til registrering af personer, der træder ind i et rum, mens en fintfølende akustisk sensor egner sig til at registrere stillesiddende personer eller lyde i en trappeopgang. Der kan opstå behov for forskellige typer eller flere sensorer, hvis der er vinklede rum eller uregulære rum, som ikke kan dækkes alene af infrarøde stråler.

De forskellige sensorer har forskellig rækkevidde. Valg af type og kvalitet er afgørende for funktion og energibesparelse.

PIR-sensorer
PIR-sensoren registrerer forandringer i temperatur og opfanger temperaturforskelle, når personer bevæger sig fra et område til et andet. PIR sensorens følsomhed er højest tæt på sensoren. Det betyder, at en registrerbar bevægelse skal være større, hvis man er langt fra sensoren end hvis man er tæt på. Hvis en PIR sensor skal registrere bevægelse over et stort område, skal man derfor sørge for at sensorens følsomhed er i top. Ved at placere forskellige linser foran PIR sensoren kan sensorens følsomhed og dækningsområde ændres.

 

   le-50-10-20-servodan-type-41-227-high.jpg       le-50-10-10-servodan-type-41-203-front-high.jpg

Eksempler på bevægelsessensorer, som tænder belysningen, når den registrerer bevægelse og en varmeændring på ± 5°C. Bevægelsessensorer kaldes også for PIR meldere, PIR står for passiv infrarød. Fotos: Servodan.

 

 

     le-50-10-40-servodan-type-41-30-low.jpg      le-50-10-50-servodan-type-41-800-low.jpg

Eksempler på t ilstedeværelsessensorer, som er kendetegnet ved at kunne detektere bevægelser helt ned til 2-3 cm og kan derved registrere personer i et rum, selv om de ikke bevæger sig. Tilstedeværelsessensorer benytter ultralyd i kombination med PIR teknologi. Fotos: Servodan.

 

Akustiske sensorer
Akustiske sensorer fungerer som en mikrofon, der opfanger små lyde eller trykændringer. Sensorerne findes med forskellige detekteringsområder, så de ikke reagerer på f.eks. fuglefløjt eller en forbikørende bil.  Akustiske sensorer anvendes typisk i rum med mange kroge eller områder, hvor søjler eller inventar ville skygge for en PIR sensor.

Ultralydssensorer
Ultralydssensorer er baseret på reflekteret lyd, der ændrer sig når personer bevæger sig. Disse sensorer kan registrerer små bevægelser ned til få centimeter, hvilket er en fordel i f.eks. kontorlandskaber med pc-arbejde.

De forskellige typer kan anvendes i kombination
Til kritiske opgaver anvendes ofte flere sensorer samtidig. Det kan være en akustisk sensor i kombination med en ultralydssensor. Den akustiske sensor kan registrere de små trykændringer fra åbningen af en dør, hvorefter lyset tændes. Ultralydssensoren, der er bedst til at registrere personer i rummet holder lyset tændt, så længe der er personer til stede. Herved kan man sikre, at lyset tændes så snart en dør åbnes. Hvis man alene anvender en ultralydssensor eller en PIR sensor, skal træde ind i rummet, før lyset tændes.

le-50-20-10-servodan-detekteringsområde-for-type-41-227-high.jpg

Eksempel på detekteringsområde. Figur: Servodan.

 

Relaterede emner: