Valg af armatur

Introduktion

le-90-00-00-silla-herbst-vægmonteret-belysning-high.JPG

zoomVægmonterede arkitektlamper.
Foto: Silla Herbst.

 

Når man vælger armaturer til at belyse et lokale, bør man være opmærksom på, at armaturet opfylder de aktuelle behov.

En af armaturets vigtigste opgaver er at fastholde lyskilden samt at styre lyset ud ad armaturet og afskærme eventuel blænding. Afhængig af hvor synligt armaturet er og hvor det anvendes, spiller designet naturligvis også en rolle.

Nogle armaturer er mere energirigtige end andre. Det er desuden vigtigt, at både armatur og lyskilde giver et passende og tilstrækkeligt lys.

Armaturet skal passe til synsopgaven
Et godt armatur er karakteriseret ved at have en lysfordeling, hvor lysets retninger og styrke passer til den synsopgave, armaturet er beregnet til. Derudover bør armaturet være effektivt, let at rengøre og vedligeholde samtidig med, at dets konstruktion og robusthed er afpasset efter karakteren af aktiviteter og omgivelser.

Hvis der for eksempel er tale om et kontorlokale, skal belysningen dels sørge for et passende belysningsniveau i lokalet som helhed, dels sikre, at der er tilstrækkelig lys til, at medarbejderne kan udføre deres arbejdsopgaver. I mange tilfælde vil det være både hensigtsmæssigt og mest energirigtigt at anvende arbejdslamper som supplement til den almene belysning.

Hvis der er tale om en butik, skal lyset bidrage til at skabe den rette stemning og æstetik. Her vil en energirigtig løsning ofte være et miks mellem en generel almenbelysning, der sikrer, at kunder og personale kan færdes sikkert i butikken, og en punktbelysning i form af spots eller lign., som kan fremhæve varerne. Her spiller designet ofte en afgørende rolle.

Den type belysning, som her er beskrevet for et kontorlokale og en butik kaldes differentieret belysning.

Armaturer vælges dels ud fra oplysninger i armaturfabrikanternes kataloger, dels ud fra lystekniske beregninger og iagttagelser. Især, hvor det drejer sig om renovering af eksisterende belysningsanlæg, er det væsentligt, at man undgår de fejl og mangler, som de gamle armaturer havde. Hvis det er muligt, bør der foretages en prøveophængning af ét eller flere af de udvalgte armaturer.

Armaturerne skal være rengøringsvenlige
God vedligeholdelse af et belysningsanlæg giver mere lys for pengene og et lavere el-forbrug med færre armaturer. Armaturerne i et energirigtigt belysningsanlæg skal derfor være nemme at vedligeholde.

Vedligeholdelse af armaturer indbefatter:

  • udskiftning af udtjente og slidet lyskilder og tilbehør
  • rengøring af alle armaturets overflader
  • justering af hele armaturet, herunder reflektorer og lyskilder
  • evt. udskiftning af afskærmning

Et vedligeholdelsesvenligt armatur skal let kunne åbnes, når lyskilderne skal udskiftes. Det bør heller ikke volde besvær at tage afskærmning eller reflektorer ned, når de skal rengøres. Derudover bør armaturet være udformet og anbragt, så man ikke skal anvende specielt værktøj for at rengøre det. Armaturets materialer og overflader bør være overfladebehandlet og kunne tåle rengøring med almindelige rengøringsmidler.

 

Relaterede emner: