Valg af lysstyring

Anvendelse af lysstyring

Et lysstyringssystem skal tilpasses behovet i det enkelte rum. Derfor må valget tage udgangspunkt i rummet og dets benyttelse.

Rummets størrelse, dimensioner og form har betydning for udformning af lysstyringssystemet. Er der søjler, reoler eller andre rumdelere, der kan skjule arbejdende personer har det indflydelse på udformningen af lysstyringssystemet, på sensorplacering og på sensortype. Nogle sensortyper er bedst velegnet til regulære rum, andre kan 'se' om hjørner eller på flere etageniveauer i trappesektioner.

En anden vigtig parameter er brugsmønstret. Er der mange personer i rummet i hele arbejdstiden fra 9-16, vil elbesparelsen med bevægelsesmelderstyring ikke være særlig stor. Men er der gode dagslysforhold, så kan dagslysstyring være en løsning.

Er rummet et kopirum, eller et lagerrum der anvendes lejlighedsvis, kan bevægelsesmeldere sikre en stor elbesparelse i forhold til at have lyset tændt hele tiden.

Er rummets brugsmønster konstant dag efter dag eller er det varierende over tid. Desuden er det vigtigt at afklare om det er de samme personer, som benytter rummet altid og kan lære at betjene systemet, eller om det er nye, som ikke kender systemets opbygning og funktion.

Ifølge 'SBI anvisning 220 Lysstyring' kan man dele rum op efter type og brugsmønster. Skemaet herunder er hentet fra anvisningen og indeholder eksempler på typiske valg af styringsstrategier.


 

Rumtype

Brugsmønster

Dagslys-adgang

Aktiviteternes krav

Forslag til funktioner og strategier

Auditorier 

Lejlighedsvis

Dagslys

Lokalet anvendes til visning af overheads, film o.lign.

Zoneopdeling

Manuel lysdæmpning

Fintfølende bevægelsessensorer der slukker lyset

Mulighed for forskellige scenesætninger

Der er skillevægge i lokalet.

Zoneopdeling

Fælles/separat styring af sektioner

Biblioteker

Skranke, læserum og udlånslokale i øvrigt

Normalt

Dagslys

Lyset er tændt i hele åbningstiden

Zoneopdeling

Kontinuert dagslysstyring

Central kontrol/urstyring

Magasiner/reoler

Lejlighedsvis

Evt. dagslys

Arealer ej tilgængelige for publikum. Lyset efterlades ofte tændt.

"Celle"-monterede bevægelsessensorer

 

Se hele skemaet her:

http://www.sbi.dk/indeklima/lys/lysstyring/sbi-anvisning220-lysstyringsstrategier.pdf

 

Relaterede emner: