Valg af lysstyring

Simpel eller avanceret styring

le-70-10-10-silla-herbst-vaskekælder-high.JPG

zoomSimpel bevægelsesmelderstyring.
Foto. Silla Herbst.

Selv det mest avancerede system kan ikke fungere optimalt, hvis der er valgt de forkerte bevægelsesmeldere eller hvis lyssensorerne er placeret forkert.

Om systemet skal være simpelt eller avanceret afhænger af brugsmønstret, krav til funktionalitet og af økonomien. Generelt er det bedre at vælge simple systemer, der er lette at forstå, installere og betjene, end avancerede systemer, der måske ikke fungerer efter hensigten. På denne måde opnår man fornuftige elbesparelser.

Specielle driftsfunktioner
I større systemer, der styres via bygningens centrale styringsanlæg, er der ofte behov for specielle driftsfunktioner. Det kan for eksempel være en rengøringsfunktion, som tænder rengøringslys i bygningen, eller en mulighed for at tænde al belysningen centralt i forbindelse med serviceeftersyn. Hvis et lysstyringssystem også skal have sådanne funktioner, har dette afgørende betydning for valg af system og løsning.

Brugervenlighed
Det er vigtigt at få give brugerne relevant information om styringssystemet opbygning og funktion. Mange frustrationer og utilfredse medarbejdere kan undgås, hvis systemet er let at forstå og betjene.

Brugernes ønsker og krav til systemet bør tages med i designprocessen, ligesom en introduktion til hvordan systemet fungerer og hvorfor det er installeret også er med til at øge accepten af de automatiske systemer, der til tider kan virke generende.

Det ses ofte, at brugerne sætter systemet ud af kraft, enten fordi det ikke fungerer efter hensigten, eller fordi de ikke forstår at anvende det. Begge dele medfører et forhøjet elforbrug til belysningen.

Muligheden for overstyring kan imidlertid være nødvendig. Overstyring er en funktion, hvor man kan sætte automatikken ud af kraft og enten tænde eller slukke selv om automatikken vil noget andet. Dette kan for eksempel være relevant i rengøringsøjemed eller det kan være hvis rummet anvendes til atypiske formål, som automatikken ikke kan tage højde for. 

 

Relaterede emner: