Vedligeholdelse af belysning

Introduktion

Ligesom mange andre tekniske anlæg skal belysningsanlæg holdes ved lige. De skal serviceres, rengøres og justeres med jævne mellemrum. Hvis belysningen ikke bliver vedligeholdt vil lyset blive svagere og svagere i takt med at lyskilderne bliver gamle og armaturer, lyskilder og lokale smudses til.

Vedligeholdelse af et belysningsanlæg indebærer at man:

  • rengør armaturer og lyskilder systematisk
  • sørger for at lokalets vægge og lofter er rene og lyse
  • udskifter lyskilder, enten systematisk (gruppeudskiftning) eller når de er gået 

Gruppeudskiftning betyder, at samtlige lyskilder i et lokale eller en bygning udskiftes på én gang og i en fast frekvens.

På mange arbejdspladser opfylder belysningen slet ikke gældende myndighedskrav, hvilket primært skyldes, at vedligeholdelsen af belysningsanlæggene forsømmes. Det betyder både dyrere og dårligere belysning.

Belysningsanlæg forringes med tiden
Forringelsen af et belysningsanlæg er især stor i den første tid, efter at anlægget er taget i brug. De vigtigste årsager til dette er:

  • For de fleste typer lyskilder gælder det, at den udsendte lysmængde aftager i løbet af lyskildens levetid, hvilket skyldes naturligt slid, når lyskilden brænder. Denne nedgang i lysmængden kan man ikke gøre noget ved.
  • Lyskilder bliver defekte - i nogle tilfælde før tiden på grund af defekter, varme, slag og rystelser eller mange hyppige tændinger.
  • Støv, fedt og andet snavs sætter sig på armaturer og lyskilder samt på vægge og lofter og hindrer lyset i at nå frem til det sted, hvor det skal bruges. Tilsmudsningen er ofte et større i industrianlæg end på kontorer.
  • Armaturenes komponenter ændrer sig f.eks. ved korrossion af metalreflektorer, gulning af plastdele eller ved beskadigelse
  • Styring og regulering bliver ikke kontrolleret og vedligeholdt. Løbende servicekontrol og justering er en forudsætning for et velfungerende anlæg.  

  

le-100-00-20-silla-herbst-manglende-renhold-af-armatur-high.jpg le-100-00-20-silla-herbst-renhold-af-armatur-high.jpg

Nedgang i lyskildernes lysstrøm og tilsmudsning af belysningsanlæg og lokale er de vigtigste årsager til, at belysningsanlæg forringes med tiden. Ved en systematisk vedligeholdelse kan forringelsen begrænses.

 

For at krav til belysningsstyrker skal være opfyldt, også umiddelbart før rengøring eller udskiftning af lyskilder, vil en vis overdimensionering af et belysningsanlæg ofte være nødvendig. En anden mulighed er dog at installere dagslysstyring efter konstantlysprincippet.

Nødvendig overdimensionering
Hvor stor en eventuel overdimensionering skal være, udtrykkes ved en såkaldt vedligeholdelsesfaktor, som skal fastlægges ved projekteringen af et nyt belysningsanlæg.

Rutiner for vedligeholdelse af belysningsanlægget fastlægges ud fra, hvor meget arbejde og andre aktiviteter sviner, hvor snavsede omgivelserne er, og hvilke lyskilder og armaturer der anvendes. Når rutiner for vedligeholdelse er lagt fast, kan vedligeholdelsesfaktoren bestemmes. Vedligeholdelsesfaktoren ligger typisk mellem 0,5 og 0,7 og de mindste værdier forekommer i snavsede industrimiljøer. En faktor på 0,5 medfører en fordobling af det dimensionerede lysniveau i forhold til den krævede værdi.

Vælg vedligeholdelsesvenlige lyskilder og armaturer
Åbne armaturer er mere vedligeholdelsesvenlige end delvist lukkede armaturer. I åbne armaturer forhindrer luftstrømmen gennem armaturet nemlig, at snavs sætter sig på armaturets flader.

Hvis man anvender lyskilder med lang levetid, skal lyskilderne ikke skiftes så ofte, hvilket også mindsker udgifterne til vedligeholdelse. 
    

Sørg for at tænke vedligeholdelsen med allerede når belysningen planlægges, og vælg vedligeholdelsesvenlige armaturer og lyskilder.

 

 

Relaterede emner: