Lysets interaktion med materialet

Metameri

Begrebet metameri betegner det fænomen, at en farve kan se forskellig ud afhængig af det lys, der belyser farven.

To farver kan se ens ud i lyset fra én lyskilde, men have vidt forskellig karakter, når de belyses af en anden lyskilde.

Forskellige farvede objekter, hvis farver ser ens ud i sollys, kan blive meget forskellige i lyset fra en elektrisk lyskilde, f.eks. et lysstofrør.   

Farven er indeholdt i det reflekterede lys, som er bestemt af både materialets og det indfaldende lys' sammensætning, idet den resulterende farve er et produkt af lysets spektrale effektfordeling og fladens spektrale refleksion

Alle farver ændrer sig afhængig af lyset. Der kan dog være store forskelle på graden af ændringen. Nogle farver skifter i en grad, som synes overraskende stor. Det gælder f.eks. violette og purpur farver, der er blandet af rød og blå og derfor indeholder både varme og kolde farver.

I teorien kan metameri kun undgås, hvis overfladen af to flader har eksakt samme refleksionsegenskaber. For malede flader betyder dette, at malingen må være blandet af identiske pigmenter i forhold, der ligeledes er identiske.

En visuel sammenligning af to farver kan i øvrigt kompliceres af eventuelle forskelle i glansen af de to flader. Derudover skal man være opmærksom på, om de to farvede flader ses under den samme synsvinkel.

 

lma-30-30-20-steen-traberg-borup-tørklæde-led1-high.jpg lma-30-30-21-steen-traberg-borup-tørklæde-led2-high.jpg

Det samme tørklæde belyst med to forskellige LED-lyskilder. Foto: Steen Traberg-Borup.

 

 

Relaterede emner: