Om Lysviden.dk

Lysviden.dk er et tværfagligt internetbaseret undervisningsmateriale, der dækker alle aspekter af lys og belysning.

Målgruppen er studerende og undervisere på videregående og mellemlange uddannelser. Derudover kan alle andre lysinteresserede hente viden fra Lysviden.dk.

Materialet består af artikler, illustrationer, øvelser og links, der frit kan benyttes i undervisningssammenhæng.

Indholdet er struktureret i 9 hovedemner, der indeholder artikler, der så vidt muligt er opbygget så læseren først præsenteres for basisviden og efterfølgende kan læse sig dybere ned i emnet efter behov og interesse. Via links og anbefalinger om relevante afsnit ledes læseren videre på tværs af materialets mange emner.

Lysviden.dk kan læses på skærmen eller downloades i printvenlig version. Vha. funktionen "Sammensæt din egen pdf" kan brugeren frit vælge artikler på tværs af emner og sammensætte sit eget kompendium.

Materialet er rigt illustreret med fotos, tegninger, grafik, diagrammer mv. Alle illustrationer kan downloades i høj opløsning og benyttes i præsentationer og lignende. 

Baggrund
Danske uddannelser med fokus på emnet har længe manglet tidssvarende undervisningsmateriale om lys og belysning, ligesom undervisningen på dette felt har været stærkt reduceret i en årrække.

Det er baggrunden for at en række instanser med Sophus Fonden i spidsen i 2008 tog initiativ til udarbejdelsen af det materiale, der nu er tilgængeligt på lysviden.dk.

Materialet er udarbejdet i et samarbejde mellem en række danske uddannelsesinstitutioner og eksperter på området og den danske lysbranche har støttet projektet, bl.a. ved at bidrage med fotos og illustrationer.

Projektets parter
Lysviden.dk er udarbejdet af Dansk Center for Lys, Arkitektskolen Aarhus og Designskolen Kolding i samarbejde med DTU Byg, Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet samt Kunstakademiets Arkitektskole.

Projektet er støttet af Sophus Fonden, Go' Energi, Velux Danmark A/S og Realdania.

Projektets følgegruppe består af repræsentanter fra Danmarks Designskole, Designskolen Kolding, Ljuslaboratoriet KTH, Go' Energi, Kunstakademiets Arkitektskole, Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet, Sophus Fonden og Velux Danmark A/S.

Projektidé
Katrin Barrie Larsen, designer MDD, Dansk Center for Lys
Astrid Espenhain, civ.ing., Dansk Center for Lys

Projektudvikling og opbygning af overordnet struktur
Kätte Bønløkke, arkitekt MAA, Arkitektskolen Aarhus
Ellen Kathrine Hansen, arkitekt MAA, Arkitektskolen Aarhus
Katrin Barrie Larsen, designer MDD, Dansk Center for Lys
Astrid Espenhain, civ.ing., Dansk Center for Lys
Kenneth Munck, civ.ing. Dansk Center for Lys

Forfattere
Grundviden:
Astrid Espenhain, civ.ing. Dansk Center for Lys

Dagslys:
Werner Osterhaus, professor, Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet

Lys og rum:
Kätte Bønløkke, arkitekt MAA, Arkitektskolen Aarhus
Jan Fugl, arkitekt MAA, Arkitektskolen Aarhus
Sparring vedr. indhold og struktur: Nanet Mathiasen, arkitekt MAA, phd-studerende ved Kunstakademiets Arkitektskole

Kunstlys:
Michael Raunkjær, civ.ing., Dansk Center for Lys (lyskilder)
Astrid Espenhain, civ.ing., Dansk Center for Lys (armaturer)
Vibeke Mogensen, direktør, Design2come (armaturdesign)
Faglig konsulent på afsnit om armaturer: Henrik Clausen, direktør, Fagerhult Lighting Academy
 
Lys og energi:
Astrid Espenhain, civ.ing., Dansk Center for Lys
Anne Iversen, civ.ing., phd-studerende ved DTU Byg
Kenneth Munck, civ.ing. Dansk Center for Lys

Lys og menneske:
Carlo Volf, designer MAA, phd-studerende ved Arkitektskolen Aarhus

Lys og materiale:
Astrid Espenhain, civ.ing., Dansk Center for Lys
Sparring vedr. indhold og struktur: Carlo Volf, designer MAA, phd-studerende ved Arkitektskolen Aarhus

Indretning og projektering:
Astrid Espenhain, civ.ing., Dansk Center for Lys
Faglig konsulent på afsnit om projektering: Jesper Aarup, civ.ing., Grontmij

Beregning, måling og vurdering:
Anne Bay, civ.ing., Dansk Center for Lys

Redaktion og projektledelse
Fagredaktører:
Astrid Espenhain, civ.ing., Dansk Center for Lys
Kätte Bønløkke, arkitekt MAA, Arkitektskolen Aarhus

Billedredaktør:
Silla Herbst, designer MDD, Dansk Center for Lys

Tekstredaktører:
Maiken Lindberg, cand.mag., Dansk Center for Lys
Astrid Espenhain, civ.ing., Dansk Center for Lys

Webredaktør:
Maiken Lindberg, cand.mag., Dansk Center for Lys

Projektleder:
Kenneth Munck, civ.ing., Dansk Center for Lys
Bjarne Corneliussen, civ.ing., Formand for Dansk Center for Lys (afslutning af projektet)

Redaktionen er afsluttet 2012.

Billeder og illustrationer
En stor del af de illustrationer, der anvendes i materialet er udført specifikt til lysviden.dk. Størstedelen af disse illustrationer er udført af Jan Fugl (JF) og Silla Herbst (SH).  

Udover at den danske lysbranche har leveret en stor del af de billeder, der findes på lysviden.dk, har projektets parter bidraget med billeder fra deres private arkiver. Størstedelen af disse billeder er bidrag fra:

Jan Fugl (JF)
Kätte Bønløkke (KB)
Werner Osterhaus (WO)
Carlo Volf (CV)
Silla Herbst (SH)
Astrid Espenhain (AE)

Copyright
Materialet må kun anvendes i forbindelse med undervisning. Det er ikke tilladt at anvende materialet i andre sammenhænge end til undervisning, herunder til kommercielt brug. Ved anvendelse af materialet angives kilde som www.lysviden.dk.

Hjemmeside
Informationsarkitektur og usability: Copenux

Design og systemudvikling: Illumi

Vedligeholdelse
www.lysviden.dk vedligeholdes af Dansk Center for Lys frem til 2022. Indholdet rettet løbende, og hele indholdet er senest gennemgået systematiskk og opdateret februar 2016. 

Yderligere information
Spørgsmål og yderligere information: Dansk Center for Lys, Engholmvej 19, Postboks 28, 3660 Stenløse, tlf. 47 17 18 00,
e-mail: information@centerforlys.dk, www.centerforlys.dk.